Yana Toom: Eesti põhiseadus lubab hallide passide omanikel hääletada Euroopa Parlamendi valimistel

16/01/2018

Esmaspäeval, 15. jaanuaril, esines eurosaadik Yana Toom Euroopa Parlamendi plenaaristungil Strasbourgis kõnega petitsioonikomisjoni resolutsiooni eelnõu kohta, mis puudutab vähemuste õigusi ja nende mittediskrimineerimist.

Yana Toom tänas neid, kes on toetanud Eesti ja Läti mittekodanike õigusi (kiireimas korras mittekodanike hääleõiguse petitsiooni läbivaatamist toetasid 299 eurosaadikut) ning juhtis Euroopa Parlamendi liikmete tähelepanu sellele, et mõned tema kolleegid levitavad valeinfot.

Tegemist on ühe Eesti eurosaadiku kirjaga, milles ta kritiseerib üleskutset anda Euroopa Liidu liikmesriikides alaliselt elavatele mittekodanikele õigus hääletada kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel. See resolutsiooni eelnõu puudutab nii Lätit, kui ka – Euroopa Parlamendi valimiste osas – Eestit. Eurosaadikutele saadetud kirjas väidetakse, et „Lätis ja Eestis on hääleõigus kodakondsuse lahutamatu osa, nagu on kirjas meie põhiseaduses“ ning „Läti ja Eesti kodanikud kaotavad usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu, kui need peaksid sekkuma meie siseasjadesse.“

Oma kõnes Yana Toom selgitas kolleegidele, et ülaltoodud väited on otsene desinformatsioon: „Eesti põhiseadust võeti vastu 12 aastat enne seda, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga. Põhiseaduses ei ole ühtegi sõna Euroopa Parlamendi valimistest.“ Euroopa Liidu toimimist reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid, mitte liikmesriikide põhiseadused.

Eesti põhiseaduse III peatüki § 56 („Rahvas“) sätestab: „Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu: (1) Riigikogu valimisega; (2) rahvahääletusega“. Põhiseadus ei ütle midagi ei kohalikest valimistest, ega Euroopa Parlamendi valimistest. Pole tarvis muuta põhiseadust, et anda hallipassimeestele õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel.

Samamoodi, selgitas Toom, ei vasta tõele väide, et Euroopa Liidul ei ole alust olukorda sekkuda. „Tõsi, täna ei ole meil tulemuslikku instrumenti, et probleem lahendada, aga see ei ole vabandus, et jätta määratlemata meie seisukoht küsimuses, mis on niivõrd tähtis enam kui 300 tuhande Baltimaades elava eurooplase jaoks,“ sõnas Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom.

[embed]https://www.facebook.com/yana.toom/videos/1776681135717102/[/embed]