Peeter Taim: ei näe põhjust muuta Riigikogu liikmete arvu, vähendame Riigikogu liikme tasu

20/12/2017

"Ma ei näe põhjust muuta Riigikogu liikmete arvu. Minu arusaam selle koha pealt on selline, et mida väiksem on seadusandlik kogu, seda vähem kulub vahendeid sellel isikul või organisatsioonil, kellel on soov kõiki selle kogu liikmeid ära osta," arvab politoloog Peeter Taim, kes kommenteeris Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi arvamuslugu Õhtulehes.

Taim kirjutab ka: "Samas vähendab väiksem Riigikogu liikmete arv ka võimalust, et oleks rohkem eriarvamusi ja ekspertiisi. Ja muidugi ka klassikaline valem - kuupjuur rahva arvust - toetab praegust Riigikogu liikmete arvu.

Sekretäridest ja nõunikest. Fraktsioonidel on olemas nõunikud. Kõik parlamendi liikmed minnes valimistele teadsid, mis neid seal ees ootab. Igal isikul, kes parlamenti kandideerib, on ju olemas valik, kas jätkata oma endist tegevust näiteks 1000- kuni 2000-eurose sissetulekuga keskmiselt 8-10-tunnise koormusega päevas või töötada parlamendi liikme tasuga mõned tunnid päevas rohkem. See on olnud kõikide nende 101 isiku isiklik otsus! Nad peavad hakkama saama sellega, mis on hetkel olemas! Ja kui mõni parlamendi liige ütleb midagi ebasündsat teise parlamendi liikme kohta, siis see ei sünni mitte mõne eraldivõetava parlamendi liikme liigsest töökoormusest vaid puudulikust lastetoast või lausa matslikkusest.

Kuna pr. Toom puudutas oma artiklis ka kuluhüvitisi, siis ma sooviksin selles kommentaaris veelkord kinnitada oma isiklikku arvamust, mis on püsinud muutumatuna kogu aja - ma olen kategooriliselt selle poolt, et Riigikogu liikmetele ettenähtud kuluhüvitiste maksmine tuleks lõpetada.

Ja kuna te juba küsisite minu arvamust, siis ma viskaksin  pr. Toomi mõtte kõrvale õhku teise mõtte, mida toetavad ilmselt veel vähesemad poliitikud: vähendame Riigikogu liikme tasu poole võrra ja jääme lootma, et sinna hakkavad kandideerima vaid inimesed, kellel on aateid ja riigimehelikkust sedavõrd, et töötasu ei ole nende jaoks prioriteet."