Pressinõukogu arutas Yana Toomi kaebust ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava

08/12/2017

Pressinõukogu arutas Yana Toomi kaebust Delfis 17. juulil 2017 ilmunud artikli „Yana Toom: Krimm on Venemaa tõhusa kontrolli all! Väljastage sealsetele elanikele Schengeni viisad“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava, seisab Pressinõukogu otsuses.

Artikkel räägib sellest, et Yana Toom esitas Euroopa diplomaatia juhile Federica Mogherinile arupärimise Krimmi elanike ja Schengeni viisade kohta.

Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et Delfis ilmunud tekst on tehtud tema büroo pressiteate põhjal, mis ei sisalda hinnangut, üleskutset ega hüüumärki. Kaebaja leiab, et Delfis ilmunud artikliga luuakse mulje, nagu annaks ta teada, et Krimm on Venemaa osa ja nagu nõuaks ta sealsetele elanikele Schengeni viisasid. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav.

Delfi vastas Pressinõukogule, et pealkirja esimene lause pärineb Yana Toomi enda poolt viidatud veebilehelt. Delfi leiab, et hüüumärgi lisamine Yana Toomi veebilehel ilmunud väitele üksnes rõhutab Yana Toomi hinnangut Venemaa järelevalvele Krimmis. Delfi leiab, et hüüumärgi lisamine ei muutnud Yana Toomi poolt öeldu mõtet ega eksitanud auditooriumi. Delfi hinnangul ei ole pealkirja teine lause vale, sest Yana Toom peab viisade väljastamist Krimmi elanikele võimalikuks.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on arupärimine üle interpreteeritud ja pealkirja teine lause jätab mulje, et tegemist on poliitilise avaldusega, mis on aga lugejaid eksitav.