Õppetund koolis - uus õiguslik formaat Yana Toomi büroolt

06/12/2017

5.detsembril toimus Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis õppetund Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo uue õigusliku formaadi raames.

Alates 2015.a teostab büroo kõige suuremat tasuta õigusabi osutamist riigis – selgitusi erinevatel teemadel on saanud juba tuhanded inimesed. Ja praktika on näidanud, et mida varem õigusnõustamist alustada, seda parem. Seetõttu võetigi büroos rõõmuga vastu Mustjõe Gümnaasiumi kutse vastav tund läbi viia.

Büroo nõunik Margarita Kornõševa, tuginedes tasuta konsultatsioonide rikkaliku  materjalile, vestles 12-te klasside õpilastega õppimise ja olme juriidilistest nüanssidest, mis võivad eilseid õpilasi pärast kooli lõpetamist oodata. Auditoorium oli aktiivne, inimesed esitasid küsimusi, jagasid oma tähelepanekuid.

„Kuulajate ja õpetajate reaktsiooni silmas pidades, selline õigushariduse kogemus väärib jätkamist,” märkis Kornõševa.