Kuidas elate, korteriühistud? Yana Toom esitles uuringut

28/09/2017

Euroopa Parlamendi Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liikmena jälgib Yana Toom väga tähelepanelikult korteriühistute (KÜ) teemat. 25. septembril esitles ta uuringut, mille oli ise tellinud.

Selle projekti raames töötasid septembri esimesel kahel nädalal neli fookusgruppi, kuhu kuulus 24 esindajat Põhja-Tallinna, Lasnamäe ja Mustamäe korteriühistutest. Samuti küsitleti Põhja-Tallinna ja Lasnamäe 57 korteriühistut.

Nagu ütles uuringu läbi viinud Krookus Koolitused MTÜ sotsioloog Valeria Jakobson, tõid inimesed küsitlustele vastates põhiprobleemidena esile parkimiskohad majade juures, lõhutud kvartalisisesed teed ning suhted teiste korteriühistutega. Fookusgruppides pühendati kõige rohkem aega majade renoveerimise probleemile.

Euroopa Parlamendi liige Toom tahaks seada Eestis sisse sotsiaaltariifid – neile, kellel on raskusi korteriarvete tasumisega. „See tähendab näiteks, kui esimene kuupmeeter vett ja esimene kilovatt elektrit on sulle tasuta. Kui kulutad rohkem, siis selle eest tuleb juurde maksta,“ selgitas ta.

Uurimus näitas, et korteriühistuid huvitab kütte sotsiaaltariifide idee rohkem kui mõte vee sotsiaaltariifidest. Ent valdav enamik uurimuses osalenuid avaldas kartust, et „kõige vaesemate“ abistamine võib viia jaotamisel ebaõigluse suurenemisele.

Veidi üle kolmandiku küsitletutest vastas, et nad ei toeta seda ideed üldsegi ning see probleem tuleb lahendada sotsiaaltoetuste kaudu. Alla kolmandiku on aga seisukohal, et siis peaks olema kompensatsioon kõigi jaoks.

Yana Toom, kellele inimeste suhtumine sotsiaaltariifide ideesse mõningase pettumuse valmistas, on muide seisukohal, et sellel on siiski tulevikku. Tuleb lihtsalt palju selgitada ja selle nimel töötada.

Lisaks sotsiaaltariifidele puudutas uuring ka võlglasi ja korteriühistute esindajate hinnangut koostööle linnavõimudega. Uurimuse tähtis osa oli selles osalejate soovid ja soovitused. Lühidalt öeldes on need järgmised: moodustada linnaosavalitsustes komisjonid korteriühistutes tekkinud vaidluste kohtueelseks lahendamiseks, korraldada korteriühistutele soojustehnikute, veevarustuse spetsialistide ja juristide konsultatsioone, organiseerida korteriühistute juhtidele tasuta või soodsa hinnaga kursusi, anda hinnang avariiliste majade hulgale ning alustada elamute ehitamist neis elavatele inimestele.

Uuringu esitlusest võtsid osa Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas, linnaosavanemad, korteriühistute valdkonna spetsialistid ning korteriühistute juhatuste liikmed ja esimehed.

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik