Yana Toom: kodakondsuseta inimeste suur arv on kogu Eesti probleem

13/07/2017

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid andis intervjuu Läti väljaandele „Latvijas avize“, milles ütles, et „ „hallipassimehed“ ei tekita meile probleeme ning me suhtume sellesse olukorda jahedalt“ ning samas kritiseeris teravalt Euroopa Parlamendi liiget Yana Toomi (Keskerakond).

Kommenteerides intervjuus kõlanud teese Yana Toom märkis, et „enam kui 80 tuhande mittekodaniku olemasolu Eestis on tõsine probleem. Mitte keegi ei pea antud olukorda normaalseks: ÜRO ja Euroopa Nõukogu on korduvalt osutanud meie tähelepanu vajadusele leida nende inimeste probleemile võimalikult kiire lahendus.“

„Proua Kaljulaid väitis, et rõõmustab mittekodanike arvu kahanemise üle meie riigis, unustades mainida, et see juhtub enamjaolt loomuliku kadu põhjusel – mittekodanikud surevad saamata Eesti kodanikeks. Tema oletus aga, et probleemi annab lahendada eesti keelt õppides, on samuti ekslik – juba 2011. aasta rahvaloenduse andmeil oli pea pooltel mittekodanikel vanust üle 50. Teisisõnu, nad olid jõudnud ikka, kus keeleõppe võimalused on objektiivselt piiratud. Kahjuks pole me veerandsajandi jooksul suutnud paljudele nendest inimestest eesti keelt õpetada,“ märkis Toom.

Euroopa Parlamendi liikme sõnul on massiline kodakondsusetus  probleemiks ka riigi demokraatliku korra vaatevinklist vaadatuna. „Asjaolu, et kodakondsuseta inimestel – 6% rahvastikust – puudub õigus hääletada Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel, on tõsine väljakutse Eesti demokraatiale ning seab kahtluse alla meie siirust Euroopa väärtuste propageerimisel,“ ütles Toom.

Euroopa Parlamendi liige kommenteeris ka Kersti Kaljulaidi väidet, et Yana Toomi esinemised mittekodanike teemal on „hüsteeriline paanika, sest kadumas on võimalus polariseerida ühiskonda ning endale sellest kasu lõigata.“

„Presidendi solvavad märkused meie riigi kuuest ühe Euroopa Parlamendi saadiku kohta Eesti eesistumise päris alguses, kui huvi meie riigi vastu on eriti kõrge, ei ole – leebelt öeldes – kõige targem poliitiline samm ning vaevalt teenivad Eesti positiivse imago tugevdamise huve,“ märkis Toom.

Euroopa Parlamendi liige rõhutas, et tema poolt välja öeldud seisukoht kodakondsuseta inimeste suhtes on Keskerakonna programmiline suund ning just selle partei liider juhib praegust valitsust.

Politsei- ja Piirivalveameti andmeil elas selle aasta algul Eestis 82 590 kehtiva elamisloaga „määramata kodakondsusega isikut“.

Keskerakonna 2015. aasta valimisprogrammis on kirjas, et kodakondsuseta isikud või kolmandate riikide kodanikud, kes on elanud Eestis vähemalt aastast 1991 peavad saama Eesti Vabariigi kodakondsust lihtsustatud korras. Ka peaminister Ratas kinnitas hiljuti, et järgmistel Riigikogu valimistel saab Keskerakonna üheks programmiliseks punktiks kodakondsuse andmine lihtsustatud korras, ehk avalduse alusel, kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele.

Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi intervjuu Läti väljaandele „Latvijas avize“ ilmus 10. juulil 2017.a pealkirjaga „Oleme rikas riik“.