Yana Toom esitas Euroopa Parlamendis petitsiooni Tšernobõli AEJ avarii likvideerijate õiguste rikkumisest Eestis

27/06/2017

22.juunil esitas Euroopa Parlamendi liige Yana Toom parlamendi petitsioonide komisjonile petitsiooni Tšernobõli AEJ avarii likvideerijate õiguste rikkumisest. Dokumendile andsid allkirja 24 Eesti elaniku, kes osalesid katastroofi tagajärgede likvideerimises.

„Möödus 30 aastat päevast, mil Tšernobõli AEJ Ukrainas juhtus avarii ning radioaktiivne saast levis üle Ukraina, Valgevene ja Venemaa ja katastroofi tagajärgede likvideerimisele olid suunatud sõjaväelased ja tsiviilisikud. Neid nimetatakse likvidaatoriteks. Neil polnud vastavat varustust kaitsmast end radiatsiooni eest ja nad said kannatada. Paljusid pole enam elavate nimekirjas. Ja need, kes jäid ellu, vaevlevad tervisehädade käes,“ on petitsioonis kirjas.

Selles pööratakse tähelepanu likvidaatorite probleemidele. Tänapäeva Eestis puutusid likvidaatorid kokku sellega, et ei saa riigilt võrdset abi seoses oma kodakondsusega: „Eesti seadusandlusega on ette nähtud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute staatus. Tšernobõli veteranidel on õigus pretendeerida sellele staatusele, mis garanteeriks neile toetused ja muud soodustused. Samal ajal näeb seadus ette, et õigusevastaselt represseeritud isik on inimene, kes repressioonide ajal oli Eesti Vabariigi kodanik või oli alaline elanik, kes 16. juunil 1940 elas legaalselt Eestis. Suurem osa likvideerijatest, kes alaliselt Eestis elavad, ei vasta antud tingimustele.“

Likvidaatorite korduvad katsed seadust muuta, nende erinevad pöördumised ei kandnud vilja. Inimestel pole aega ja ressursi, et algatada pikaajalist kohtuprotseduuri.

„Likvidaatorite võrdse kohtlemise probleem ei leia Eestis lahendust kahjuks juba palju aastaid,“ kommenteeris Yana Toom. „Seepärast arvan, et on aeg meie võimusid Euroopa kaudu tagant utsitada, paludes Euroopa Parlamenti uurida likvideerijate diskrimineerimise probleemi Eestis, kus nad ei saa mingit rahalist toetust üksnes oma kodakondsuse tõttu.“