Pressinõukogu Yana Toomi kaebusest: jah, Delfi rikkus head ajakirjandustava

02/01/2017

Pressinõukogu arutas Yana Toomi kaebust Delfis 24. septembril 2016.a ilmunud artikli „Yana Toom hümni ajal istuma jäämisest: ega te iga kord püsti karga, kui raadios Eesti hümni kuulete“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Oma 15.detsembri otsuses mainis Pressinõukogu: Delfi uudis räägib sellest, et Estonia kontserdisaali kohvikus presidendivalimistele kaasa elanud Yana Toom ei pannud juttu puhudes tähele, et saalis mängiti Eesti hümni ja seetõttu jäi ta istuma.

Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et pealkiri on vastuolus artikli sisuga ja eksitab lugejaid. Kaebaja leiab, et pealkiri jätab mulje, nagu oleks ta näidanud üles lugupidamatust Eesti riigisümbolite suhtes.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikli pealkirjas on kasutatud Yana Toomi enda tsitaati ja see kirjeldab täpselt artiklis kajastatut. Delfi leiab, et pealkirjas olev tsitaat ei ole kontekstist välja rebitud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks moonutatud info.

Pressinõukogu hinnangul ei võta pealkiri kokku tegelikku olukorda – Yana Toom oli kohvikus ja ei reageerinud koos paljude teiste kohvikus viibijatega kontserdisaalis esitatud hümnile.  Pressinõukogu hinnangul jätab pealkiri mulje, nagu oleks Yana Toom hümni ajal jäänud demonstratiivselt istuma.