Aidakem väikest Aureliat!

13/12/2016

Aurelia, kes saab varsti 5-aastaseks, sündis enneaegsena, mille tagajärjel tekkis tal ajukahjustus. Arstid aitasid, tüdruku vaimne areng on nüüd igati eakohane, kuid laps ei käi. Tema ja ta ema Elika Küpar’i suurim unistis ongi kõndimine. 

ADELI rehabilitatsioonikeskuse taastusraviarst dr Kallaste ütles peale 2-nädalast ravi, et Aurelia puhul ei aita selline hajutatud trennide süsteem, mida pakub rehabilitatsiooniplaan.

“Nüüd olengi võtnud endale eesmärgiks pakkuda Aureliale aasta pikkust võimalust maksimaalseks füüsiliseks koormuseks. Sellel kuul käisime ADELI rehabilitatsioonikeskuses, need arved läksid kokku maksma 250 EUR, sain need kaetud. Nüüd algasid meie kõnniroboti treeningud - et anda Aureliale puhkust, sest eelnevad treeningud on lapse päris ära väsitanud,” selgitab ema.

Tema sõnul jaanuari lõpus läheb tüdruk kindlasti ka Jane teraapiasse, mis on pere suurim kuluartikkel, sest ei oma Eesti litsentsi ning Eesti süsteemid seda ei toeta.

Ema, kes peab hoolitsema haige lapse eest, on töötu ja suur rahaline väljaminek käib ülejõu. Aga unistused peavad täituma, seepärast aidakem väikest Aureliat!

Kõik kulud on vajadusel tõestatavad arvetega. Aitäh kõigile, kes te head inimesed olete!

Aurelia Selliov, EE121010011618459226, märksõna ABI.