Yana Toom: Kirde-Eesti elanikud on välja võidelnud õiguse Euroopa abi saamisele oma kannatuste hinnaga

25/10/2016

Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon toetas eile, 24. oktoobril otsust eraldada Ida-Virumaa keemiaettevõtetes koondatud töötajatele üle 1,1 milj. eurot. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi sõnul raha eraldatakse koolituste, tööpraktika ja eesti keele kursuste korraldamiseks, samuti toetusteks ning teisteks tööturule naasmiseks mõeldud abimeetmeteks.

„Kui ma alustasin tööd Brüsselis, siis kohe alguspäevil, septembris 2014 juhtisin kõigi tähelepanu asjaolule, et Eesti valitsus pole kordagi kasutanud nii tähtsat Euroopa abi allikat nagu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF). Sotsiaalministeerium kinnitas toona, et nad kaaluvad fondi poole pöördumist. Paraku neil läks poolteist aastat selleks, et koguda julgust küsida Kirde-Eesti töötute abistamiseks euroraha. Määravaks said masskoondamised Kirde-Eestis sellistes ettevõtetes nagu Eesti Energia, Nitrofert ja Viru Keemia Grupp (VKG),“ selgitas Yana Toom.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) eraldab vahendeid globaalse majanduse muutustest otseselt põhjustatud masskoondamistega seotud probleemide lahendamiseks kohapeal. Fond alustas tööd 2007. aastal, kuid Eesti saatis sinna esimese taotluse alles hiljuti.

Vastavalt EGF reeglitele vähemalt 40% abist globaliseerumisest kannatada saanud töötajatele peab olema tagatud Eesti oma vahenditest. Otsus ülejäänud 60% kohta langetatakse esialgu Euroopa Parlamendi eelarve- ja teistes komisjonides ning seejärel hääletatakse Euroopa Parlamendi täiskogu plenaaristungil.

„Tööhõive ja sotsiaalkomisjon vaatas Eesti taotluse läbi operatiivselt veel kaks nädalat tagasi. Peab ütlema, et olukord Kirde-Eestis tuli minu kolleegidele üllatuseks ning läks aega, et selgitada neile selle regiooni venekeelse elanikkonna olukorra spetsiifikat. Kirde-Eesti koondatud töötajatele toetuse küsimus saab lõpliku lahenduse homme, 26. oktoobril toimuval Euroopa Parlamendi plenaaristungil. Parem hiljem kui mitte kunagi: Kirde-Eesti elanikud on välja võidelnud õiguse Euroopa abi saamisele oma kannatuste hinnaga,“ märkis Toom.

EGF fondist eraldatav abi puudutab 1550 Eesti Energia, Nitrofert ja VKG ettevõtetest koondatud töötajat.