Euroopa Parlamendis tuleb arutlusele mittekodanike diskrimineerimine

12/10/2016

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon korraldab erakorralisi kuulamisi, mille üheks keskseks teemaks on mittekodanike (kodakondsuseta inimeste) olukord. Selline otsus võeti vastu eile komisjoni koordinaatorite koosolekul.

„Petitsioonikomisjoni otsus näitab, et Euroopa Parlamendi liikmed peavad kodakondsusetust EL liikmesriikides ebanormaalseks nähtuseks. Märkimisväärne on ka asjaolu, et seda teemat käsitletakse diskrimineerimisteemaliste debattide raames,“ märkis Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni liige Yana Toom (Keskerakond).

Tema sõnul vajab  kodakondsusetuse probleem radikaalset lahendust: „Kodakondsus on teadagi õigus õigustele. Rahvusvaheline õigus keelab kodakondsuseta isikute diskrimineerimise, kui see on endiselt laialt levinud EL liikmesriikides.“

Europarlamendi liikmed Yana Toom, Tatjana Ždanoka ja Andrejs Mamikins  andsid juunis Euroopa Parlamendile üle mittekodanike õiguste kaitseks petitsiooni, millele koguti 20 tuhat allkirja. Petitsioonis kutsutakse üles tegema lõppu mittekodanike ebavõrdsele kohtlemisele Balti riikides, sealhulgas andma Eesti mittekodanikele õigus kuuluda poliitilistesse erakondadesse ning hääletada Euroopa Parlamendi valimistel.

Petitsioon võeti menetlusse ning vaadatakse läbi järgmise aasta alguses. Toom tunnistab, et alguses tekitasid Euroopa Parlamendis petitsioonide läbivaatamise tähtajad temas nördimust, kuid hiljem jõudis ta arusaamale, et seda aega peab ära kasutama „pinnase ettevalmistamiseks“. Nõnda aitavad kuulamised, milles osalevad rahvusvahelised eksperdid kodakondsusetuse teemal, selgitada olukorda neile kolleegidele Euroopa Parlamendis, kes on siiani olnud Eesti võimude ametliku retoorika küüsis.

„Õigus osaleda poliitilistes protsessides on esmatähtis kõikidele demokraatlike riikide elanikele. Ma arvan, et kolleegid Euroopa Parlamendis annavad õige hinnangu piirangutele, millega seisavad silmitsi Eesti mittekodanikud,“ ütles Toom lõpetuseks.

Eesti mittekodanike kogukond on Euroopa suurimaid: „hallipassimehi“ on ligi 80 tuhat ning nad moodustavad 6% elanikkonnast.

Euroopas elab praegu ligi poolmiljonit kodakondsuseta isikut, enamus neist Eestis ja Lätis. Üpris palju kodakondsuseta inimesi elab ka Saksamaal ja Rootsis.