Yana Toom kaebas Delfi Pressinõukogusse

27/09/2016

Pressinõukogu võttis täna menetlusse Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi kaebuse 24. septembril 2016 eestikeelses ja venekeelses Delfi.ee portaalis Piia Osula sulest ilmunud artikli „Yana Toom hümni ajal istuma jäämisest: ega te iga kord püsti karga, kui raadios Eesti hümni kuulete“ teda halvustava ning lugejaid eksitava pealkirja ja foto pärast.

„Kõnealune artikkel ilmus presidendivalimiste valimiskogu vooru ajal ning pidi – kõigi eelduste kohaselt – kajastama Estonia kontserdisaalis toimuvat, kuid kirjeldas hoopiski kohvikuseltskonda,“ kirjutab Toom.

„Piia Osula artikli pealkirjast („Yana Toom hümni ajal istuma jäämisest: ega te iga kord püsti karga, kui raadios Eesti hümni kuulete“) ja seda illustreerivast pildist (kontserdisaalis istuv Toom) loeb aga välja nagu ma oleksin näidanud üles lugupidamatust Eesti riigisümbolite suhtes, mis ei vasta tõele,“ kommenteerib eurosaadik.

Valimiskomisjon oli kutsunud Yana Toomi valimistele pealtvaatajana kui Euroopa Parlamendi liiget ning (nagu ka mitmed teised pealtvaataja rollis kohale tulnud ja valimiste protsessis aktiivset osa mitte võtvad külalised) viibis Toom mõnda aega ka mujal kui kontserdisaalis, kus kõlas Eesti Vabariigi hümn ja toimus valimiste ametlik osa.

„On endastmõistetav, et väljaspool suurt saali, kus toimub ametlik tseremoonia, kehtivad hoopis teised protokollireeglid. Kedagi ei saa süüdistada eetikareeglite vastu eksimises, kui nad on jäänud hümni ajal istuma kohvikus või ükskõik mis teises kontserdisaalist eraldatud kohas,“ nendib Toom ja palub pressinõukogul halvustava pealkirja juhtumit uurida ja teha Delfile ettekirjutus artikli pärast vabandust paluda.

Kõnealune Piia Osula artikkel ilmus Delfis 24. septembril. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo saatis Pressinõukogule ametliku kaebuse täna, 27. septembril. Pressinõukogu teatas, et  on võtnud kaebuse menetlusse.