Toom Euroopa Parlamendis: ühtsed sotsiaalsed standardid on EL püsimajäämise alus

15/09/2016

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keskerakond) osales täna Euroopa Parlamendis toimunud debattides Euroopa ühtsete sotsiaalstandartide, sealhulgas garanteeritud miinimumsissetuleku, teemal.

„Euroopa Parlamendi otsusel ja survel peab Euroopa Komisjon kaaluma võimalusi Euroopa ühtsete sotsiaalsete standartide, sealhulgas garanteeritud miinimumsissetuleku kehtestamiseks. Selline miinimumsissetulek aga ei asenda teisi sotsiaaltoetusi ega lähe arvesse nende määramisel. Mulle jäi mulje, et volinik Tissen suhtub teemasse  tõsiselt ning tahab igal juhul vältida venitamist, seda vaatamata mõnede liikmesriikide vastasseisule,“ teatas Toom.

Oma plenaaristungi sõnavõtus juhtis Euroopa Parlamendi sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni liige Yana Toom Euroopa Komisjoni tähelepanu ida-eurooplaste märkimisväärsele kannatlikkusele ja ohverdustele, millega nad läbisid globaalset majanduskriisi, kuid peavad endiselt leppima oma riikide  sotsiaalmajandusliku tagajäämusega.

„Ambitsioonikal Euroopa projektil napib sotsiaalset mõõdet,“ ütles Toom, „ me peame leidma ühise valemi, ühise arusaama, mis on adekvaatne sissetulek, ning kehtestama standardi miinimumsissetuleku suhtes.“

Toomi arvates peavad just Euroopa institutsioonid soodustama sotsiaalmajanduslikku lääne- ja ida-, põhja- ja lõunariikide lähenemist meie kontinendil. „Me vajame solidaarsust mitte üksnes välispoliitikas või terrorivastases võitluses, vaid ka võistluses vaesuse ja tõrjutusega, mis - märkamatult, aga kindlalt - ohustavad meie liitu iga päev,“ rõhutas eurosaadik.

Yana Toomi esinemine Euroopa Parlamendis (eesti keeles).