Toom: haiglad, polikliinikud ja vanadekodud pole küll kohad, kus teha integratsioonieksperimente

01/09/2016

Uus tööaasta Euroopa Parlamendis algas igale inimesele eluliselt tähtsa küsimuse aruteludest. Teisipäeval, 31. augustil lahati Euroopa Parlamendi sotsiaal- ja tööhõivekomisjonis tervishoiukorralduse, geneeriliste ravimite kättesaadavuse ja subsidiaarsuse probleeme.

Variraportöri Yana Toomi (Keskerakond) sõnul võib eurooplaste ligipääsu ravimitele piirata terve hulk põhjuseid, sealhulgas sellised, mis on tingitud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi puudujääkidest.

Oma esinemises pööras eurosaadik erilist tähelepanu ka Euroopa Liidus ravimite kättesaadavuse kontekstis harva tähelepanu pälvivale kitsaskohale: „Paljud Brüsselis töötavad välismaalased on puutunud kokku probleemiga, et ravimite infolehed on trükitud vaid selle riigi ametlikes keeltes, nagu seda nõuab kohalik õigus. See aga on tihtilugu komistuskiviks kohalikele rahvusvähemustele ja immigrantidele.“

Arutelu käigus tõi Toom näitena ka Eestit, kus iga viies apteegi klient ei saa eestikeelsetest ravimiinfolehtedest aru ning eelistaks saada ravimikohast infot hoopis vene keeles, kuid ravimifirmad ja maaletoojad ei ole kohustatud seda infot andma üheski teises keeles peale eesti keele.

Eesti oludes üritas mitu aastat tagasi ravimiinfolehtede probleemi lahendada Tallinna linn, kuid selgus, et Eesti seaduste raamistikus on praktiliselt võimatu saada vajalikke kooskõlastusi venekeelsete ravimiinfolehtede lisamiseks ravimipakenditesse. „Tõenäolisest põrkasime kokku ravimitootjate lobiga, kellele valmistas muret tõsiasi, et veel ühe lehe lisamine suurendaks ravimipakendit ning muudaks tootmise kallimaks,“ märkis eurosaadik. Ajutise lahendusena trükiti toona ravimite infovoldikuid, mida iga soovija võis saada apteegist kaasa koos ostetud ravimiga. Kuid selline meede ei ole, Toomi sõnul, võrreldav iga konkreetse ravimi kohta käiva eraldi infolehega.

Toom avaldas lootust, et Euroopa Parlamendi vastav otsus lahendab lõpuks patsientide puuduliku informeerituse probleemi. „Haiglad, polikliinikud ja vanadekodud pole küll kohad, kus teha integratsioonieksperimente,“ sõnas Toom, kutsudes kolleege üles kohustama ravimimüüjaid kirjutama ravimite kasutusjuhendeid kõikides liikmesriigis käibel olevates põhikeeltes. „Esikohal peavad olema lihtinimeste huvid, seda enam siis, kui inimesed on haiged,“ rõhutas Toom.

Raportit ravimite kättesaadavuse kohta Euroopa Liidus esitatakse Euroopa Parlamendi plenaaristungil, mis toimub Strasbourgis 12. - 15. septembril.