Euroopa kodakondsusetuse võrgustik Eesti ja Läti eurosaadikute petitsioonist mittekodanike õiguste kaitseks

28/07/2016

Rahvusvaheline organisatsioon Euroopa kodakondsusetuse võrgustik kirjutas oma kodulehel kolme eurosaadiku poolt EP petitsioonikomisjonile esitatud petitsioonist, mille allkirjastasid enam kui 20 tuhat Eesti ja Läti elanikku, ning palus petitsiooni esitajaid kommenteerida.

Organisatsioon osutab asjaolule, et nende riikide elanikkonnast ligi 15% ei ole ELi kodanikud, kusjuures 6% Eesti ja 12% Läti elanikke ei oma mingit kodakondsust.

Petitsiooni autorid Yana Toom (Eesti), Tatjana Ždanoka ja Andrejs Mamikins (Läti) nõudsid mittekodanike ebavõrdse kohtlemise lõpetamist, nimelt anda Eestis elavatele mittekodanikele õigus osaleda poliitilistes erakondades ja hääletada Euroopa Parlamendi valimistel ning anda Lätis elavatele mittekodanikele hääleõigus munitsipaal- ja Euroopa Parlamendi valimistel. Samuti osutavad eurosaadikud sellele, et Euroopa Parlamendi saadikute arvu arvutatakse iga riigi püsiva elanikkonna alusel, sõltumata elanike kodakondsusest või kodakondsusetusest.