Uuring: üle poole eestimaalastest peab peatset Euroopa Liidu lagunemist tõenäoliseks

01/06/2016

Üle poole eestlastest (53%) ja mitte-eestlastest (61%) peavad kas väga tõenäoliseks või pigem tõenäoliseks Euroopa Liidu lagunemist  järgmise 5–10 aasta pärast.

Sellised on sotsioloogiliste uuringute firma Saar Poll poolt Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi tellimusel läbi viidud küsitluse tulemused.

On kahetsusväärne, et eestimaalaste hinnang Euroopa Liidu tulevikule on nii sünge. Isegi alla 30-aastaste noorte seas esineb sel teemal lahkarvamusi,“ märkis Toom.

Euroopa Parlamendi saadiku arvamusel saab uuringu tulemusi seletada, eeskätt, sellega, et Eesti elanikud kahtlevad Euroopa Liidu võimekuses edukalt lahendada tema ees seisvaid väljakutseid.

„Nii eestlased, kui mitte-eestlased näevad, et eurobürokraatiat ei saa pidada efektiivseks kriisijuhtimise instrumendiks, olgu selleks siis majandussurutis, põgenike sissevool või Suurbritannia Euroopa Liidust võimalik välja astumine,“ rõhutas Toom.

Toomi sõnul, rahva suhtumist EL tulevikku saab ja peab muutma paremuse poole, parandades Euroopa poliitika tulemuslikkust liikmesriikide tasandil. See puudutab ka Eesti venelaste suhtes rakendatavat poliitikat.

„Loomulikult on selline uuringu tulemus selgeks signaaliks nii Euroopa, kui Eesti poliitikutele. Me peame ausalt analüüsima, mis küsimustes me suudame täita Euroopa maksumaksjate petetud lootusi, millistes aga saavutama vastuvõetavaid kompromisse,“ sõnas Toom. Tema sõnul on rahva frustratsioon EL suhtes põhjendatav mitme faktoriga ning igaüks neist vajab põhjalikku analüüsi.

„Kuid Eesti puhul torkab silma eestlaste ja mitte-eestlaste lähenemiste erisus ning just sellepärast oleme otsustanud alustada arutelu rahvusvähemusi puudutavatest küsimustest. Kui meie riik astus Euroopa Liitu, jäi terve rida rahvusvähemustega seotud probleeme näiteks, massiline kodakondsuse puudumine, lahenduseta ning on seda tänini. Kas Euroopa Liit tänasel päeval kaitseb oma rahvusvähemusi? Just sel teemal arutleme minu korraldatud Euroopa Parlamendi liikmete debatil, mis toimub sel neljapäeval Tallinna Ülikoolis,“ ütles Toom kokkuvõtteks.

Nelja Euroopa Parlamendi saadiku: Yana Toomi (Eesti), Ilhan Kyuchyki (Bulgaaria), Andrejs Mamikinsi (Läti) ja Nils Torvaldsi (Soome) avalikud debatid toimuvad sel neljapäeval, 2. juunil 2016 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5). Registreerimise algus kell 9:30. Kõik ürituse külastajad saavad debatist osa võtta, esitades esinejatele küsimusi arutelu teemadel. Kõik esinemised ja ka küsimused saalist tõlgitakse sünkroonselt kolme keelde (eesti, inglise, vene).

Ürituse ettevalmistamisel tellis Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo sotsioloogiilise uuringu, mille käigus 1022 respondenti vastasid küsimustele mitte-eestlaste osalemise kohta poliitilises elus, mittekodanike õiguste ning EL ohustavate tegurite kohta. Uuringu läbiviimist toetas EL ALDE fraktsioon.