Euroopa Parlament: vaesus ei tohi jätta inimest ilma õigusest eluasemele

14/04/2016

Euroopa Parlament kiitis täna häälte enamusega heaks raporti, mis keskendub võitlusel vaesusega eluasemekulude kallinemise kontekstis. Dokument annab konkreetseid soovitusi, millest olulisim on kütte väljalülitamise keeld talvehooajal. Lisaks nõuavad saadikud, et  Euroopa Komisjon selgitaks välja, kas miinimumsissetulek erinevates EL liikmesriikides on ikka piisav inimese baasvajaduste katteks.

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keskerakond) kutsus kolleege üles toetama kütte väljalülitamise keeldu talvehooajal. „Hiljutised sündmused Kohtla-Järvel näitasid, kui ohtlik on tervetes majades kütte väljalülitamine nii karmides kliimatingimustes. Kuid see ei ole üksnes Eesti probleem, seda juhtub ka teistes Euroopa riikides. Niisugune kütte väljalülitamine ei ole üksnes amoraalne vaid rikub ka inimese põhiõigust eluasemele,“ ütles EP saadik plenaaristungil.

Värskeima kättesaadava statistika kohaselt elab iga viies Eesti elanik allpool vaesuse piiri. Ehk teisisõnu nende sissetulek madalam kui 60% keskmisest netosissetulekust. „Vaesus ja viletsus on elu lahutamatuteks kaaslasteks suurele osale meie ühiskonnast, eriti pensionäridele. Meie valitsus on ehitanud üles nii omapärase sotsiaalkindlustuse süsteemi, et inimesele tagatud sissetulek on meil alla isegi mitte vaesuse vaid lausvaesuse taset. Ning lausvaesel inimesel tihtilugu tekivad võlad, millest ta enam välja ei saa. Ja kuigi riik toetab kommunaalkulude tasumist, ei võimalda tilluke toimetulekutoetus väärikat elamist – nagu, muide, ka miinimumpalk. Tulemuseks on see, et inimesed peavad tihtilugu valima, kas maksta elektri ja vee eest või ostma elementaarset söögipoolist,“ seletas Toom.

Eurostat agentuuri andmeil möödunud aastal oli pea igal kümnendal eestimaalasel kommunaalmaksete-, üüri- või hüpoteeklaenuvõlgnevus. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi büroo tellimusel Saar Polli poolt läbi viidud  uuringu „Rahvussuhted Eestis“ kohaselt igal viiendal eestimaalalasel on viimase kahe aasta jooksul olnud raskusi üüri- või kommunaalarvete maksmisega.

„On ülimalt oluline, et Euroopa Parlament püstitaks ELi struktuuridele vaesusega võitlemise küsimuse. See on veel üks samm ühtsete sotsiaalstandardite väljatöötamise suunas, millest peaks varem või hiljem saama suunis meie äärmiselt parempoolse valitsuse jaoks,“ rõhutas Toom.