Toom: erinevalt peaministrist kokkulepe Türgiga ei tekita minus midagi peale küsimuste

10/03/2016

Ma olen päri nendega, kes räägivad, et astudes liitu Ankaraga reedab Euroopa oma tõekspidamised, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Yana Toom oma facebooki lehel. Enamgi veel, olen veendunud, et selline otsus, kui seda kiidab heaks Euroopa Nõukogu, ei lahenda põgenike probleemi, vaid paneb Euroopa sõltuvusse äärmiselt ettearvamatust „partnerist“.

Niisiis, vastavalt kokkuleppele hakkavad türklased kohusetundlikult püüdma põgenikke, kes illegaalselt ületavad Kreeka piiri; põgenikud hakkavad elama põgenikelaagrites Türgi territooriumil, heades tingimustes – tänu Euroopa abile; türklased hakkavad vastu võtma „illegaale“ Kreekast. Kinni nabitud „illegaale“ peab saama seejärel välja vahetada laagritest pärit „legaalsete“ põgenike vastu „vahetuskursiga“ 1:1. Selle eest antakse Türgile 6 miljardit eurot ning juba sel suvel - viisavaba pääs Euroopa Liitu. Lisaks sellele peab Euroopa Liit taasalustama Türgiga liitumiskõnelusi.

Kokkulepe Türgiga põhineb mitmel küsitaval oletusel.

Esiteks, Türgi on väidetavalt suuteline suuremate probleemideta pagulaed ära paigutama, kuigi see pole viimastel aastatel olnud jõukohane Euroopa Liitu kuuluvale Kreekale.

Teiseks, arvatakse, et türklased ei hakka kuritarvitama „legaalsete“ ja „illegaalsete“ põgenike vahetusskeemi, kuid tegelikkuses nad võivad raporteerida eurooplastele suvalisi numbreid, lähtes oma poliitilistest ja majanduslikest huvidest.

Kolmandaks, Türgist on ühtäkki saanud „turvaline riik“, kuhu saab välja saata pagulasi, isegi kurde. Ning seda kõike siis riigis käiva kodusõja olukorras!

Neljandaks, mulle jääb arusaamatuks kokkuleppe autorite veendumus, et põgenike sissevool võib toimuda ainult Türgi kaudu ning et seda ei suunata taaskord ümber nt Itaalia ja Hispaania kaudu.

Viiendaks, kust pärineb selline kindlus ja veendumus, et viisavaba kord Türgiga ei ava sissepääsu Euroopasse just nimelt „illegaalidele“, arvestades Türgi ametnike seas levinud korruptsiooni? Kas siis tõesti on sealmaal nii raske hankida endale Türgi pass?

Miks ma arvan, et Türgi pole meile usaldusväärne partner? Esiteks, see pole kaugeltki esimene katse jõuda Türgiga kokkuleppele põgenike küsimuses. Teiseks, türklased suhtuvad juba sõlmitud kokkulepetesse väga kergekäeliselt ning põgenike probleem selle praegusel kujul on paljuski Türgi enda tekitatud. Enamgi veel, illegaalse põgenikuvoolu suunamisel Kreekasse oli mängus Türgi eriteenistuse käsi. Väga paljud eksperdid on veendunud, et Erdoğan kasutas põgenikke Euroopa Liidu šantažeerimiseks ning seda üpriski edukalt.

Lõpetuseks, mis ma olen veendunud, et sõlmides seda kokkulepet Türgiga Euroopa reedab oma väärtushinnanguid? Jutt käib sellest, et  me tahame taasavada EL liitumiskõnelusi riigiga, kus kiusatakse taga vaba ajakirjandust, rangelt karistatakse võimu avaliku kritiseerimise eest ning mille territooriumil de facto käib sõda kurdi rahvusvähemuse vastu. Ma loomulikult mõistan, et sõjaoperatsioonid kurdide vastu ei leia Saksa meediast laialdast kajastust, kuid keeldun uskumast, et Saksamaa võimud, kes on peamised Türgi kokkuleppe lobistid,  ei ole asjade seisust teadlikud. Igal juhul tundub, et EL liitumiskutse on saanud riik, mis mitte ainult ei vasta liitumisnõuetele, kuid, vastupidi, kus olukord inimõiguste ja demokraatiaga on kiiresti halvenemas.

Kõike seda silmas pidades, ma ei imesta et kolmapäeval Euroopa Parlamendis toimunud debattidel suhtusid kõik poliitilised grupid, välja arvatud võib-olla ainult rahvuslased, kokkuleppe projekti skeptiliselt.