Uuring: eestlaste ja mitte-eestlaste hinnangud peamiste põgenikekriisi põhjuste kohta ühtivad

07/03/2016

Üle poole eestlastest ja mitte-eestlastest nimetavad peamiseks Euroopa põgenikekriisi põhjuseks sõdu ja rahutusi Põhja-Aafrikas ning Lähis-Idas. Sellised on sotsioloogilise uuringu „Rahvussuhted Eestis“ tulemused, mida Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi tellimusel viis läbi Saar Poll ning mida avaldati täna.

Lisaks 23% vastanutest (iga kuues eestlane ning iga kolmas mitte-eestlane) arvavad, et põgenike kriisi põhjuseks on Euroopa ja USA poliitika ning kõigest 2% nimetavad selleks Venemaa välispoliitikat. Iga kaheksas vastanu nimetas kriisi peamiseks põhjuseks maailmamajanduse üldist olukorda.

„Vaatamata erinevate meediaekspertide survele valdavas enamik inimesi hindab põgenike kriisi põhjuseid adekvaatselt. Mina omalt poolt olen veendunud, et just nimelt Lääne läbimõtlematu välispoliitika Lähis-Ida regioonis päästis valla Euroopas tuure koguvad negatiivsed protsessid. Ka meie vastutame osaliselt seal valitsevate rahutuste ja sõdade eest“,  kommenteeris eurosaadik.

„Põhjuste ja tagajärgede mõistmine aga ei tee meid alati kaastundlikuks ja külalislahkeks. Näiteks, ¾ vastanutest suhtuksid negatiivselt sellesse, kui neile tuleksid naabriteks pagulased, veel 18% vastanutest suhtuksid sellistesse naabritesse neutraalselt“, märkis Toom.

Üle-eestilise küsitluse „Rahvussuhted Eestis” viis representatiivse valimi järgi 2016. aasta jaanuaris sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll. Kokku küsitleti 619 inimest üle terve Eesti. Küsitlust rahastas Euroopa Parlamendi ALDE fraktsioon.