Uuring: eestlaste ja mitte-eestlaste ühiseks mureks on tervishoiu kehv kättesaadavus

07/03/2016

Nii eestlased kui mitte-eestlased nimetavad kõige teravamaks probleemiks tervishoiuteenuste kättesaadavust, selgub täna avalikustatud Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi (Keskerakond) büroo tellitud uuringust „Rahvussuhted Eestis“.

Erinevate eluvaldkondade võrdluses on Eesti elanikel viimasel paaril aastal kõige enam probleeme esinenud terviseabi kättesaadavuses: 60% on tunnetanud probleeme seoses hambaravi ja 65% muu meditsiinilise abi kättesaadavusega.

Mitte-eestlased nendivad sagedamini, et on kokku puutunud probleemidega terviseabi kättesaadavuses. Nii näiteks kinnitab 73% küsitletud mitte-eestlastest, et on viimastel aastatel kohanud probleeme hambaravi kättesaadavusega ja 80% muu meditsiinilise abi kättesaadavusega. Eestlaste hulgas on need näitajad vastavalt 54% ja 58%.

Uuringu esitlusel osalenud Riigikogu liige Igor Gräzin (Reformierakond) kommenteeris, et suured probleemid meditsiiniabiga on kõigil eestimaalastel, ehk kõigil on võrdselt raske seda saada. Saar Polli juhtiv sotsioloog Andres Viia aga vastas: „Mõlema rühma näitajad on küll pahad, aga me näeme, et ligi 20% enam mitte-eestlasi nimetavad terviseabi kättesaadavust probleemiks. See aga tähendab, et mitte-eestlastel on ikkagi raskem tervishoiuteenustele ligi pääseda. See võib-olla tingitud kas raha nappusest või näiteks sellest, et inimesed elavad piirkondades, kus terviseabi on raskesti kättesaadav, jt teguritest“.

Üle-eestilise küsitluse viis representatiivse valimi järgi 2016. aasta jaanuaris sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll. Kokku küsitleti 619 inimest üle terve Eesti. Küsitlust rahastas Euroopa Parlamendi ALDE fraktsioon.