ALDE kutsub ELi liikmesriike ühinema võitluses registreerimata töösuhetega

03/02/2016

Europarlament kinnitas täna raporti, mis kinnitab Eurokomisjoni ettepanekut luua platvorm liikmesriikide ja Euroopa asutuste koostööks tööhõive valdkonnas. ALDE kutsub Euroopa Liidu liikmesriike ühinema Euroopa platvormiga, et võidelda registreerimata töösuhetega, luua töökohti, tagada töötajate õigusi ja maksulaekumisi.

Pärast hääletamist ütles eurosaadik Yana Toom (Keskerakond): „Usaldusväärsete allikate andmetel oli varimajanduse keskmine maht 2015. aastal 28 Euroopa Liidu riigis umbes 18% SKP. Mitte ükski Euroliidu riik ei suutnud seda vältida. Registreerimata töösuhetel võib olla oluline piiriülene koostisosa, seepärast võivad need ohustada vaba liikumise alusõigust. Seetõttu tuleb Euroopa Liidu tasemel tarvitusele võta meetmed võitluseks registreerimata töösuhetega. Uus Euroopa platvorm on kutsutud neid keerulisi probleeme lahendama. Selle tõhusus sõltub aga Euroopa Liidu liikmesriikidest, nende suutlikkusest aktiivselt probleemide lahendamises osaleda. Oluline on ergutada nende osavõttu. Euroopa Liit peab tarvitusele võtma ka meetmed Euroopa Liidu koostöö arendamiseks.”

2012. aastal oli 27 Euroopa Liidu riigi varimajanduse maht 1,87 triljonit eurot. Registreerimata töösuhted on osa varimajandusest, sellel on tõsised tagajärjed, näiteks pensionikindlustuse vähenemine ja töötajate piiratud ligipääs meditsiiniteenustele.

Ettekanne oli Europarlamendi, Eurokomisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide läbirääkimiste tulemuseks.