Keelenõuded: Euroopa Komisjon alustas Yana Toomi avalduse menetlemist

19/11/2015

Euroopa Komisjon algatas menetluse, et teha kindlaks, kas Eestis kehtivad keelenõuded vastavad Euroopa Liidu õiguse nõuetele või mitte. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Büroo sai eile vastava ametliku teate. Kuid asjakohase avalduse Euroopa Komisjonile Toom saatis juba selle aasta juunis.

"Tööjõuturul on eesti keele oskuse nõuded tihtipeale kõrgendatud ning võivad põhjustada venekeelse elanikkonna diskrimineerimist riigis. Lisaks takistavad need nõuded selgelt Euroopa Liidus tööjõu liikumist, mis tähendab, et võivad rikkuda Euroopa õigust. Palju küsimusi tekitab ka keeleoskuse kontrollimise süsteem. Lisaks kainele mõistusele tuginesin ma oma avalduses Euroopa Liidu Kohtu pretsedendi loonud otsusele Belgia kaebuse asjas ja loodan, et ka see annab tulemuse, " - selgitas Toom.

Menetluse alustamise otsust Euroopa Komisjon vaagis neli kuud. Vastavalt protsedurile Eesti võimudel on nüüd kümme nädalat oma seisukoha selgitamiseks Brüsselile. Pärast seda teeb Euroopa Komisjon kümne nädala jooksul oma otsuse Eesti nõudmiste vastavusest Euroopa õigusele. Kui tuvastatakse mittevastavus, toob see kaasa Eesti seadusandluse ja praktika muutmise.

17.novembril Euroopa Parlamendile oli edastatud Narva taksojuhtide petitsioon. Taksojuhid ei nõustu neile esitatavate keelenõuetega. Yana Toom andis petitsiooni üle Euroopa Parlamendi Petitsioonikomisjoni esimehele Cecilia Wikströmile (ALDE).

"Taksojuhtide petitsiooni edastamine langes väga hästi kokku minu avalduse menetlemise algusega Euroopa Komisjonis. Need dokumendid toetavad teineteist ja taksojuhtide kaebus on kahtlemata tõsine argument. Mis on pretensiooni sisu? Narva taksojuhid peavad oskama eesti keelt В1 tasemel, mis on venekeelse linna jaoks küllalt kohmetu nõudmine. Petitsiooni allkirjastasid 434 inimest – lisaks taksojuhtidele veel ka teised Narva linna murelikud elanikud, kes aktiivselt kasutavad linna odavat ja seejuures kvaliteetset taksoteenust," – ütles Toom.

Petitisiooni koostajad paluvad, et Euroopa Parlament mõjutaks Eesti võimusid, et need vaataks keelenõuded üle ja lõpetaks seega Eesti ja Euroopa Liidu seaduste rikkumise.