Toom tõstatas Euroopa Parlamendis ebaadekvaatsete keelenõuete küsimuse

29/10/2015

Osaledes kolmapäeval, 28. oktoobril Euroopa Parlamendi debatis pikaajalise töötuse teemal, tõstatas Keskerakonna eurosaadik Yana Toom taas ebaproportsionaalsete keelenõuete teema.

Debatil oli keskse tähelepanu all Euroopa algatus pikaajalise töötusega võitlemisel. ALDE fraktsiooni variraportöörina väljendas Toom toetust Eurokomisjoni ettepanekule, mille kohaselt võitlus pikaajalise töötusega peab toetuma kolmele koostisosale – tarvitusele võetavate meetmete tõhususe suurendamisele, individuaalsele lähenemisele ja tihedale koostööle võimaliku tööandjaga. Toom rõhutas aga, et tuleb õppida ka mineviku ebaõnnestumistest, eriti noortetagatise programmist, ja panna tähele piirkondlikke erinevusi. „Tuleb meeles pidada, et mõnedes piirkondades takistab töötusega toimetulemist tööturu vaesus, niisiis on tarvis hoolitseda soodsa ärikeskkonna loomise eest,” ütles ta. Samuti väljendas saadik kahetsust, et mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides (sealhulgas ka Eestis – toim.) ei soodusta maksuseadusandlus uute töökohtade loomist.

Oma esinemises puudutas Toom ka Baltimaade ebaproportsionaalsete keelenõuete küsimust ja kutsus Eurokomisjoni seda hoolikalt jälgima, et liikmesriigid ei looks sedalaadi kunstlikke takistusi tööjõu vaba liikumise teele.

Vastates kolleeg Andrei Mamõkini (Läti) küsimusele tööleasumist takistavate keelenõuete kohta, ütles Toom: „Toon konkreetse näite – taksojuhid venekeelses Narva linnas. 97% elanikkonnast räägib vene keelt, aga taksojuhtidelt nõutakse eesti keele valdamist B1 kategooriale vastavalt. Seejuures praktiliselt pole kliente, kellega peaks eesti keeles rääkima. Selle tulemusena on meil olukord, mille puhul töövõimelistel inimestel on risk täiendada pikaajaliste töötute ridu.”

Meenutame, et juunis esitas Toom Eurokomisjonile taotluse kontrollida keelenõudeid Eestis nende vastavuse suhtes Euroopa õigusnormidele. Laupäeval, 31. oktoobril kell 16 toimub Narva kultuurikeskuses Geneva kohtumine eurosaadikuga, kus Narva taksojuhid võivad allkirjastada petitsiooni, mis kutsub Europarlamenti sekkuma ja aitama saavutada ebaproportsionaalsete keelenõuete ülevaatamist.