Yana Toom: koduvägivallaga peab võitlema EL tasemel

09/06/2015

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keskerakond) kutsus Euroopa Komisjoni üles algatama Euroopa naistevastase vägivallaga võitlemise aastat. Toom esines sellekohase üleskutsega naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiale pühendatud debatil.

Toomi arvates takistavad koduvägivallaga võitlemist puudujäägid seadusandluses, vägivallaohvrite usaldamatus korrakaitsjate vastu ning majanduslik sõltuvus vägivallatsejatest. Olukorda saab muuta Euroopa Liidu aktiivse poliitika abil.

Euroopa põhiõiguste ameti hiljutise uuringu kohaselt on naistevastase vägivalla probleem terav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Uuringu andmeil on füüsilist või seksuaalset vägivalda kogenud iga teine kuni 15-aastane Eesti neiu, mida on tunduvalt rohkem, kui Euroopa Liidu keskmised näitajad. Iga viies Eesti naine vanuses 15 + on kogenud seksuaalset või füüsilist vägivalda oma partnerilt.

Iga Euroopa aasta eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust konkreetse teema kohta, algatada avalikke arutelusid, samuti muuta ühiskonna, Euroopa institutsioonide ja riigivalitsuste hoiakuid. Tavapäraselt algatab Euroopa Komisjon samal aastal ka uusi vastavateemalisi seadusakte.