Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (KE) tellitud uuringust selgub, et 65,8 protsenti eestlastest oleksid nõus vene rahvusest kaitseväe juhatajaga, kui too on sellesse ametisse kõige kompetentsem. Julgeolekuohu tõttu oleks sellele vastu 27,4 protsenti.