Europarlamendi liige Yana Toom saatis eile siseminister Hanno Pevkurile kirja, milles küsib, mille alusel, kellega ja millises vormis tuleb – sagenenud väliskodanike Eestist väljasaatmise valguses - kooskõlastada väliskülaliste sobivust avalikuks esinemiseks Eesti Vabariigi territooriumil.