JUNCKERI MAKSUSKANDAALI LAHENDAKS ÜLE-EUROOPALINE MAKSUDEBATT

12/11/2014

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom nentis, et Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri maksuskandaali  tekkimine ei tohiks Euroopa Parlamenti üllatada, sest Luksemburgi maksusüsteem võimaldabki suurettevõtetele väga  madalaid maksumäärasid pakkuda.

“Junckeri poolt hääletanud saadikutele ei tohiks tulla üllatusena, et 18 aastat tema juhitud Luksemburgil on maksuparadiisi maine. Nüüd imestuse väljendamine näitab kas silmakirjalikkust või varasemat teadmatust,” rääkis Toom. "Tuleviku stsenaariume on mitu. Esimene, kuid vähetõenäoline – Junckeri umbusaldamine ja tagasiastumine,  millest ei võidaks aga keegi, kaasa arvatud Euroopa Liit. Nõustun siinkohal täielikult ALDE fraktsiooni aseesimehe  Sophie In’t Veld öelduga, et tänapäeva maailm ei saa lubada endale teist paraliseeritud suurjõudu."

"Teine, ja minu arvates kõige ebamõistlikum – uurimiskomisjoni loomine ning mõne aasta pärast tutvumine raportiga,  mille kohaselt kõik on JOKK. See küll säilitaks rahu, kuid ei viiks meid edasi,” lisas Toom, “kolmas võimalus on aga  laiem arutelu Euroopa Liidu maksunduspoliitika üle. Mõistagi anname endale aru, et maksupoliitika on iga liikmesriigi  siseasi, kuid just tänu sellele on võimalik ühtses liidus tekitada selliseid maksuparadiise, mis tekitavad Euroopa  kodanikes õigustatud küsimusi ja umbusku."

Toom tuletas meelde, et ka Eesti maksupoliitika on aastaid olnud terava kriitika objektiks. “Loodan siiralt, et nn “Luxleaks" avab uksed üleeuroopalisele debatile maksundusest. Paraku pole ka sotsiaalses valdkonnas võimalik saavutada tasakaalu selleta, et oleks loodud teatud üleeuroopaline raamistik, mis paneks paika selged kriteeriumid, mille täitmine peab olema kohustuslik igale liikmesriigile."

“Kui ajakirjanduses nimetatakse Junckeri skandaali juba kriisiks, siis minu arvates see on selge liialdus. Samas annab  seesugune olukord meile uue võimalus avada maksudebatt kogu Euroopa tasemel ning tuua neid küsimusi rohkem ka Eestisse, kus Reformierakond ei väsi rääkimast, et maksudega ei mängita. Eesti vajab aga maksudebatti väga,” rõhutas Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

Sel nädalal avalikustas uurivate ajakirjanike ühendus ICIJ, kuidas paljud rahvusvahelised suurfirmad on liigutanud sadu miljardeid dollareid läbi Luksemburgi ning säästnud sellega maksude pealt miljardeid. Terava kriitika alla on sattunud vaid üle nädala ametis olnud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kelle peaministriks oleku ajal enamik kahtlastest lepingutest on sõlmitud. Mitmed Euroopa ajalehed on juba nõudnud tema tagasiastumist.