Keskerakonna reklaam on kooskõlas keeleseadusega

22/05/2024

Keeleamet andis hinnangu, et Keskerakonna valimisreklaam nii eesti kui ka vene keeles vastab keeleseaduse nõuetele. Ameti sõnul eestikeelse väljendi „selg sirgu“ vaste venekeelses tekstis on „Не прогибаться“.

Isamaa eurovalimiste kandidaat Ahti Kallikorm süüdistas (21.05, Postimees) Keskerakonna europarlamendi saadikut Jana Toomi väites, et tema valimisreklaam Laagna teel rikub keeleseadust ja külvab vaenu.

Keskerakonna aseesimees ja europarlamendi saadik Jana Toom pöördus hinnangu saamiseks Keeleameti poole. Keeleameti juht selgitas pärast analüüsi, et kõnealusel reklaamil ei ole keeleseaduse § 16 nõudeid rikutud.

Jana Toomi sõnul võib Isamaa kandidaadi kaebust selgitada toimuvate europarlamendi valimistega. „Kõik kandidaadid teavad, kui keeruline on valimisperioodil uudiskünnist ületada. Konkurendi ründamine ja süüdistamine seaduse rikkumises on üks viis, millega loodeti tähelepanu saada,” sõnas Jana Toom.

Keeleseadus ei nõua reklaamitekstide sõnasõnalist tõlget. „Keeleamet selgitas vastuses, et eestikeelset teksti „Selg sirgu, Eesti!“ on võimalik tõlkida vene keelde mitmel moel. Lähtuda saab teksti otsesest või ülekantud tähendusest. Poliitiliste loosungite puhul on lubatud vabamat ja mitmekesisemat tõlgendust,” selgitas Jana Toom Keeleameti seisukohta.

Keeleameti vastuses on selgitatud, et eestikeelne üleskutse „selg sirgu“ on suunatud Eesti riigile ülekantud tähenduses, sest sõna-sõnalt võttes puudub Eesti riigil selg, mida sirgu ajada. „Venekeelses tekstis on sama mõte edasi antud verbiga eitavas kõneviisis Не прогибаться!, mis suhtluseesmärgilt kattub eestikeelse väljendiga „selg sirgu“. Eestikeelse väljendi „selg sirgu“ vaste venekeelses tekstis on „Не прогибаться“,” seisab Keeleameti vastuses.