"Nad vajavad abi!" Jana Toom on leidnud kirikule juriidilist tuge

16/05/2024

"Siseminister Läänemetsa eestvedamisel üles kerkinud teema Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku seotusest Moskva Patriarhaadiga loobumise vajalikusest peaks liikuma juriidilisele alale. Selleks on vaja asjakohaseid vahendeid, eriti selle valguses, et riik on  advokaadi juba soetanud. Seetõttu pidasime ka meie läbirääkimisi ja MPEÕK-iga hakkavad  nüüd tegelema advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev,” ütles Euroopa Parlamendi liige Jana Toom. 

"Meie meedias käib arutelu Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku üle koos patriarh Kirilli, Putini ja sõja mainimisega. Ja siis tehakse nagu juurdekirjutus: me ei räägi kanoonilistest asjadest, sest see on liiga keeruline. Aga mulle tundub, et siseministeerium mõistab, et on end nurka surunud. Seepärast ta palkaski kalli advokaadibüroo ja valmistub läbirääkimisteks," jätkas ta.

„Nii siseminister kui mitmed teised poliitikud on sel teemal hiljuti sõna võtnud ja arvamust avaldanud, sealhulgas on MPEÕKiga ja Pühtitsa kloostriga võimuesindajate poolt erinevates vormides dialoogi alustatud. Meie esimene ülesanne on meelde tuletada, et MPEÕKi ja Pühtitsa kloostri esindajad ja liikmed ei ole mingil viisil avaldanud toetust sõjategevusele või vastumeelsust Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Sel põhjusel on eriti oluline, et usuvabadust ning koguduste ja kloostri liikmete õigusi, vabadusi ja tegevusi meelevaldselt või tahtmatult piirama ja taunima ei asutaks. Oleme avatud lahenduste leidmisele jätkuvaks rahumeelseks kooseksisteerimiseks,“ märkis vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus.

„Lisaks peame vajalikuks rõhutada, et MPEÕK ega Pühtitsa klooster ei ole ühtegi seadust rikkunud. Nad on alati sõja vastu olnud ega pole Moskva patriarhi sõjateemaliste avaldustega kunagi ühinenud. Õiguskuulekast käitumisest tuleb lugu pidada ning mitte mingil juhul ei tohi see viia karistamiseni või sellise iseloomuga riigi tegevuseni,“ lisas vandeadvokaat ja partner Artur Knjazev.

Jana Toomi sõnul on kirikul raske selgitada oma seisukohta usuvõhikutele, see annab võimaluse avaliku arvamusega manipuleerida: "Neil oli raske leida juriste, kõik kartsid neid esindada. Meil õnnestus leida (mitte palgata!) need, kes nõustusid. Jätame juriidilised küsimused juristide hooleks. Ja ma loodan, et kiriku ja riigi vaheline suhtlus paraneb ja läbirääkimised saavad mingisse mõistlikku suunda. Kui ma kohtun inimestega, küsivad nad minult esimesena kiriku kohta. See on viimane asi, mis venekeelsele kogukonnale siin pärast koolide, venekeelse hariduse ja paljude teiste asjade hävitamist jäänud on."  

Foto: Beentree / et.wikipedia.org. (CC BY-SA 4.0)