Uuring: värskeimad hoiakud Euroopa Liidu võtmeteemade kohta

05/04/2024

Märtsikuus tellis Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom uurigu, et saada kätte info eestimaalaste värskeimate hoiakute Euroopa Liidu võtmeteemade, nimelt Euroopa Liidu laienemise ja kaitsevõime kohta.


Uuringus osalejatelt küsiti, milliseid riike nad näeksid Euroopa Liidu järgmiste liikmesriikidena. Kõige rohkem sooviti Ukraina liitumist (57,3%), järgnesid Gruusia (32,6%) ja Türgi (23,9%).

Respondentidele esitati ka viis väidet Euroopa kaitsevõime kohta ja paluti hinnata kuivõrd nad iga väitega nõustuvad või ei nõustu. Kõige rohkem nõustuti väidetega “Euroopa Liidu riikide sõjalised ühisõppused on vajalikud” (87,6%) ja “Euroopa Liidu riikidel peaks olema ühine kaitsestrateegia” (86,5%). Kõige vähem oldi aga nõus väitega ”Euroopa Liit peaks relvi ostma vaid oma liikmesriikidest” (47,6%).

Uuringu läbiviimise toetas Euroopa Parlamendi fraktsioon Renew Europe. 

Uuringu täisversiooniga saab tutvida siin:

Eestimaalaste värskeimad hoiakud Euroopa Liidu võtmeteemade kohta