Jana Toom: mida kavatseb Brüssel ette võtta, et Euroopa ei jääks õpetajateta?

08/02/2024

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil neljapäeval, 8. veebruaril esitas Euroopa Parlamendi liige Jana Toom (Keskerakond / Renew Europe) petitsioonikomisjoni nimel Euroopa Komisjonile küsimusi õpetajate töötingimuste kohta EL-is.

“Räägin petitsioonikomisjoni nimel, kuid mind kannustab ka äsja lõppenud Eesti õpetajate streik,” ütles Jana Toom. “Meie õpetajad, kes nõudsid oma liiga suure koormuse eest õiglasemat tasu, saavutasid pärast mitmepäevast streiki 17 euro suuruse palgatõusu. Ja see on riigis, mis PISA testide kohaselt on ELi reitingute kõrgeimal real.”

Kvaliteetne haridus on vajalik tingimus mitte ainult arenguks, vaid ka ELi eksisteerimiseks. Kuid täna pole Euroopas, sealhulgas Eestis, õpetajaameti väljavaated sugugi helged. Petitsioonikomisjoni aseesimees Jana Toom loetles probleemseid valdkondi, millega seisavad silmitsi peaaegu paljud EL-i riigid: (1) õpetaja elukutse on "vananev", kvalifitseeritud õpetajate värbamine ja hoidmine muutub üha keerulisemaks, nendest on katastroofiline puudus, eriti maapiirkondades; (2) õpetajate palgatase on ebapiisav, olukorda saaksid parandada tugevad ametiühingud ja kollektiivlepingud, kuid need pole igal pool kättesaadavad; (3) psühholoogiline surve õpetajatele suureneb koos klasside suuruse, halduskoormuse ja vägivalla tasemega koolides.

Viimastel aastatel on petitsioonikomisjon saanud nendel teemadel palju petitsioone. Jana Toom esitas nende põhjal Euroopa Komisjoni esindajatele küsimusi:

– kas on olemas hinnang õpetajate töötingimustele EL-is ja nende mõjule hariduse kvaliteedile?

– milliseid vahendeid pakub komisjon liikmesriikidele olukorra parandamiseks?

– milliseid strateegiaid töötab komisjon välja, et tõsta õpetajakutse prestiiži ning pakkuda õpetajatele selgeid karjääriväljavaateid ja korralikku palka?

– kuidas jälgib komisjon õpetajate läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiivi 2019/1152 rakendamist ELis?

– Milliseid täiendavaid samme kavatseb komisjon võtta, et tagada selle direktiivi rakendamine, sealhulgas õpetajate kollektiivläbirääkimiste õiguse rakendamine?

Debatt Euroopa Parlamendis on esimene samm õpetajate töötingimuste reguleerimise suunas ELi tasandil. “Nagu me kõik hiljutisest streigist nägime, mõistavad Eesti õpetajad, millisesse ohtlikku piiri oleme jõudnud ja võitlevad otsustavalt oma õiguste eest,” kommenteerib Jana Toom. “Kui EL ei taha õpetajateta jääda, tuleb nende töötingimusi täna parandada. Kuna liikmesriigid sellega ei kiirusta, on Brüssel kohustatud sekkuma. Ilma õpetajateta pole Euroopal tulevikku”.

Jana Toomi kõne avas debati, millest võtsid osa Euroopa Parlamendi kõikide fraktsioonide liikmed ja Euroopa Komisjoni esindaja.

Jana Toomi kõne video (inglise keeles).