„Lõpetame naistevastase vägivalla“: eksperdid, ametnikud ja poliitikud

27/11/2023

Tallinnas toimus konverents “Lõpetame naistevastase vägivalla”, mida korraldasid Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo ja poliitiline grupp Renew Europe.

Konverentsil osalesid eksperdid, ametnikud ja poliitikud.

Sotsioloog Iris Pettai analüüsis naistevastase vägivalla vastu võitlemise rahvusvahelise õigusvahendi, Istanbuli konventsiooni rakendamise raskusi Eestis. Mitu aastat soolise vägivalla vastu võitlemise raportite kallal töötanud Euroopa Parlamendi saadikud Karen Melchior ja Yana Toom ning Euroopa naiste lobi juht Irene Rosales arutlesid takistusi Euroopa tasandil.

Ene Lill ja Maarika Pähklemäe Viimsi naiste tugikeskusest HooliMine rääkisid oma asutuse tööst ja vägivallaohvrite kaitsmisest rohujuuretasandil.

Endine justiitsminister Andres Anvelt, kes omal ajal Eesti esindajana Istanbuli konventsiooni allkirjastas, jagas oma mõtteid, kuidas peaksime edasi liikuma võitluses naistevastase vägivallaga. Anne Kruusement Justiitsministeeriumist ja Liis Allmäe Sotsiaalkindlustusametist esitasid riigipoolset probleemi vaadet.

Konverentsi modereeris Laura Mallene. Töökeelteks olid eesti ja inglise keel, teostati ka sünkroontõlget vene keelde. Kogu konverentsi salvestust saab vaadata eesti keelesvene keeles ja inglise keeles.

Detailsemalt tutvustame konverentsil arutatut lähipäevil.

Iris Pettai.

Irene Rosales ja Laura Mallene.

Yana Toom.

Ene Lill ja Maarika Pähklemäe.

Andres Anvelt, Liis Allmäe ja Laura Mallene.