Yana Toom juhib Euroopa Parlamendi delegatsiooni missiooniga USA-s

18/07/2022

18.-22. juulil töötab Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni (PETI) delegatsioon Washingtonis. Delegatsiooni juht on Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

Delegatsiooni eesmärk on juhtida tähelepanu USA väliskonto maksude järgimise seadusele (Foreign Account Tax Compliance Act, lüh.FATCA) ja arutada selle seaduse mõju EL-i elanikele. Kongress võttis FATCA vastu 2010. aastal, nõudes sellega välismaistelt (USA suhtes) finantsasutustelt teavet USA maksumaksjate ja välismaiste ettevõtete finantskontode kohta, kus USA maksumaksjatele kuulub oluline osa. Seaduse täitmata jätmine toob reeglina kaasa finantsasutuse maksustamise 30% ulatuses.

PETI delegatsiooni liikmed peavad läbirääkimisi maksuametnike, senaatorite ja USA Kongressi esindajatega ning teiste huvitatud osapooltega, et leida konkreetseid lahendusi paljudele probleemidele, mis puudutavad EL-i kodanike ja nende perekondasid, keda kodakondsuspõhise maksustamise eksterritoriaalne rakendamine mõjutab.

PETI delegatsiooni reis tulenes hiljuti arutatud petitsioonidest FATCA mõju kohta EL-i kodanikele, eriti neile, kellel on EL-i ja USA topeltkodakondsus. Näiteks on EL-is elavatel ameeriklastel raske saada ligipääsu mitmetele finantsteenustele, lisaks kurdetakse EL-i elanike õiguste rikkumiste üle ja suutmatust appi võtta tarbijaid kaitsvaid direktiive.

Delegatsiooni koosseisu kuuluvad Yana Toom (delegatsiooni juht, Renew), Cristina Maestre (S&D), Ulrike Müller (Renew), Alexander Bernhuber (EPP), Mark Angel (S&D), Kosma Złotowski (ECR), Mario Furore (NI).

Foto: Mark Hodson Photos / Flickr (CC BY 2.0)