Tulge meie kodakondsusetuse probleemist kõnelevale veebikonverentsile!

10/12/2021

Sellel reedel, 10. detsembril kl 14:00 toimub veebikonverents „Unustatud eurooplased“, mis on pühendatud kodakondsuseta isikute, eelkõige Eesti ja Läti alalistele elanike probleemidele ja õigustele.

Konverentsil osalejad püüavad vastata kodakondsusetusega seotud päevakajalistele küsimustele. Kas kodakondsuse probleem on Eestis ja Lätis igavene? Kas kodakondsusetus Eestis ja Lätis on rahvusvaheliste kohustuste rikkumine? Kuidas Euroopa Liidu õigus seda vaatleb? Kas suur hulk kodakondsuseta isikuid Eestis ja Lätis on märk diskrimineerimisest? Kas Euroopa Liit peaks aitama kodakondsuseta isikute probleeme lahendada? Kas Euroopa Liidu pass tuleks kasutusele võtta ja väljastada see mittekodanikele? Kas mittekodanikud võivad saada Euroopa Liidu kodanike õigused, sealhulgas liikumisvabaduse ja õiguse osaleda Euroopa valimistel?

Konverentsil osalevad Euroopa Parlamendi liikmed Yana Toom ja Nils Ušakovs, inimõiguste kaitsjad Laura van WaasBoriss Cilevičs ja Kari Käsper, juristid Aleksei Dimitrov ja Vadim Poleštšuk.

Kodakondsuseta inimeste õigustest kõnelev veebikonverents toimub Euroopa tuleviku konverentsi raames. Eesmärk on koguda ideid ja ettepanekuid, mis aitaksid lahendada kodakondsusetuse probleemi, ettepanekuid oodatakse ka vaatajatelt. Ootame väga teie kommentaare, küsimusi ja ettepanekuid – need mõjutavad konverentsi tulemust ja saavad Euroopa tuleviku konverentsi ettepanekuteks, mis tähendab, et neid võib olla võimalik ellu viia.

Veebikonverents „Unustatud eurooplased“ toimub SELLEL REEDEL, 10. DETSEMBRIL kell 14.00 kuni 16.00. Konverentsi saab vaadata SIIN. Otsene viide:

https://app.livecasts.eu/forgotten-europeans

Konverentsi töökeel on inglise keel, tõlge eesti ja vene keelde.

Kommentaare, küsimusi ja ettepanekuid saab esitada JUBA PRAEGU. Selleks minge SIIA. Otsene viide:

https://app.livecasts.eu/forgotten-europeans/questions

Klõpsake nupul „Ask a question“ (Esitage küsimus“), täitke lahter „Name“ („Nimi“), kirjutage oma kommentaar, küsimus või ettepanek lahtrisse „Question“ („Küsimus“) ja klõpsake nupul „Submit“ („Saata“). Aitäh!

Täpsem info veebikonverentsil „Unustatud eurooplased“ osalejate kohta:

Boriss Cilevičs on PACE õiguslike küsimuste ja inimõiguste komisjoni esimees ja Läti parlamendi liige. Ta on koostanud üle 30 aruande, mis on saanud PACE resolutsioonide ja soovituste aluseks

Aleksei Dimitrov on Euroopa Parlamendi fraktsiooni Greens / EFA õigusnõunik. Ta on osalenud mitmete kohtuasjade läbivaatamisel Läti Põhiseaduskohtus, ÜRO Inimõiguste Komitees ja Euroopa Inimõiguste Kohtus

Kari Käsper on ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Skandinaavia ja Baltimaade esinduse õigusala töötaja, kelle ülesanne on tuvastada mittekodanikke, ennetada ja vähendada kodakondsusetust üle maailma ning kaitsta mittekodanike õigusi

Vadim Poleštšuk (moderaator) on poliitiline nõunik Euroopa Parlamendis (Renew Europe). Ta sai doktorikraadi Groningeni ülikoolis, kus ta kaitses dissertatsiooni kodakondsusele juurdepääsu ja Euroopa Liidu liikmesriikide volituste piirangute teemal

Yana Toom on Euroopa Parlamendi liige (Renew Europe / Keskerakond, Eesti), Euroopa Parlamendi Petitsioonikomisjoni aseesimees ja koordinaator. Ta on Euroopa Parlamendis korduvalt tõstatanud kodakondsusetuse ja mittekodanike õiguste teema ja toetanud petitsioone mittekodanike õiguste kaitseks

Nils Ušakovs on Euroopa Parlamendi liige (Socialists & Democrats / “Koosmeel”

Laura van Waas on kodakondsusetuse ja kaasatuse instituudi asutaja ja kaasdirektor. See on esimene ja ainus inimõigustega tegelev mittetulundusorganisatsioon, mis propageerib õigust kodakondsusele ja mittekodanike õigusi kogu maailmas. Ta on Tilburgi ülikooli õigusteaduse dotsent ja ajakirja Statelessness and Citizenship Review peatoimetaja (koos professor Michelle Fosteriga)

Veebikonverentsi korraldab Euroopa Parlamendi liige Yana Toom fraktsioon Renew Europe egiidi all. Renew Europe on Euroopa Parlamendi suuruselt kolmas fraktsioon, mis koondab enam kui sada saadikut 23 Euroopa Liidu riigist ning kaitseb euroopalikke väärtusi ja liberaalseid põhimõtteid. Veebikonverents toimub Euroopa tuleviku konverentsi raames.

Kohtumiseni konverentsil!