Kandidaat Terras annab aru ja valetab

23/05/2024

ERR-i portaalis on avaldatud Jana Toomi vastulause ERR-i saates "Otse uudistemajast" kõlanud Riho Terrase väidetele.

Euroopa Parlamendi liikmelt ja sinna Isamaa nimekirjas kandideerivalt Riho Terraselt küsis saatejuht Indrek Kiisler ERR-i saates "Otse uudistemajast" muu hulgas tema töö kohta europarlamendis. Terras väitis renoveerimisdirektiivist rääkides, et tegi ettepaneku Euroopa Komisjoni eelnõu Euroopa Parlamendis ettevalmistusetapil tagasi lükata. See on vale.

Terrasele ei kuulu ükski 1568 muudatusettepanekust renoveerimisdirektiivi eelnõusse, mis olid esitatud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis (ITRE), mille liige Terras on. Seda saab teada asjaomastest dokumentidest (üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus faili muudatusettepanekutega). Seal on ära toodud kõigi muudatusettepanekuid esitanud isikute nimed (hinnake, muide, kuidas Euroopa Parlamendis töötada saab) ja Terrase nime seal ei ole. Ettepanek direktiivi tagasi lükata oli, selle esitas Sylvia Limmer Saksamaa erakonnast Alternative für Deutschland.

Pealegi ütles Terras Postimehe Pärnu debatis ise avalikult, et ta ei esitanud ühtegi muudatusettepanekut (videos algusega 00:41:15). Seepärast on vale ka Terrase väide, et "Jana ajab jampsi". Ma ütlesin, et ta ei esitanud ühtegi muudatusettepanekut komisjonis ja ei hääletanud komisjonis direktiivi vastu. See on tõsi. Tegelikult puudus ta mõlemalt komisjoni koosolekult, kus hääletus toimus (9. veebruaril 2023 ja 15. jaanuaril 2024).

Saates "Otse uudistemajast" ütleb Terras, et ta ei esitanud muid muudatusettepanekuid, sest "see oli algusest peale nonsenss, mida peale suruti". Komisjonis, nagu juba öeldud, ei teinud Terras midagi. Täiskogu istungil tegi ta koos kolleegidega kaks muudatusettepanekut. Aga (üllatus!) kumbki neist ei puudutanud direktiivi tagasilükkamist. Mõlemad muudatusettepanekud käsitlesid seda, millist energiat on lubatud kasutada nullemissiooniga hoonetes. Ilmselt ei tundunud talle sel hetkel direktiiv nii "nonsenss", et põhimõtteliselt mitte esitada ühtegi muudatusettepanekut.

Seejärel küsis saatejuht Terraselt tema tehtud raportite kohta ja võrdles nende arvu teiste parlamendiliikmete omaga: "selles on Jana Toom number üks: 22 raportit. Jaak Madisonil kümmekond raportit. Urmas Paet – kümmekond. Aga Riho Terrasel ainult kolm". Siin astun ma kolleeg Paeti kaitseks välja, tal on siiski mitte kümmekond raportit, vaid 21. Mul on 23 raportit.

Terrase peamine vale: "Jana Toomil võib raporteid olla küll palju, aga põhiliselt on nad Vene kodanike õiguste kaitse raportid, mille sisuline mõju protsessidele praktiliselt puudub".

Ilmselt oli Riho Terrasel aruannete arvu arvestades raske isegi nende pealkirju vaadata. Samal ajal võib igaüks veenduda, et Terras valetab: siin on kolm raportit, kus ma olin peamine raportöör, ja siin on 20 raportit, kus ma olin variraportöör. Nende raportite hulgas ei ole ühtegi Vene kodanike õiguste kaitse raportit.

Näited EL-i seaduste kohta, mille üle ma olen nõukoguga läbirääkimisi pidanud: inimkaubanduse tõkestamise direktiiv, äriühingu ajakohastamise direktiiv ja õigusalase koostöö digiteerimise määrus. Kõik on vastu võetud, kõik kehtestavad regulatsioonid, millest saavad kasu kõik eurooplased ja inimkaubanduse ohvrid, olenemata nende kodakondsusest.

Veel mõned minu raportite teemad: naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamine ja tõkestamine, tsiviil- ja kriminaalõiguse kohaste meetmete lubamatu kasutamine ajakirjanike, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna vaikima sundimiseks, EL-i õiguse ülimuslikkuse põhimõtte järgimine, EL-i kodakondsuse ning kodanike võimestamine ja nende õiguste kaitsmine, euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, põhiõiguste olukord Euroopa Liidus, kõigi juurdepääs korralikule ja taskukohasele eluasemele, töötajate õigus olla mittekättesaadav, tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks.

Kogu see teave on avalikult kättesaadav Euroopa Parlamendi veebilehel. Asjaolu, et Euroopa Parlamendi liige Terras avalikult valetab sellistel puhkudel, on hämmastav. Tema taktika on selge, tal ei ole raportite osas midagi kiidelda, kõige lihtsam on rünnata kedagi, kes on töötanud rohkem kui tema. Kuid tagasihoidliku raportite nimekirja kombineerimine valmisolekuga avalikult valetada ei ole Euroopa Parlamendi liikmekandidaadi jaoks kõige parem asi.