Yana Toom: sellele Euroopa Parlamendi resolutsioonile ei järgne mitte midagi

25/11/2022

Neljapäeval, 24. novembril, vastas Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom KuKu Raadio saate „Sihik“ küsimustele.

Yana, kuidas Teie hääletasite, kui eile Euroopa Parlament hääletas selle resolutsiooni osas, mis kuulutab Venemaad terrorismi toetavaks riigiks?

Ma jäin erapooletuks. Ja nägin, et 50 saadikut, kes viibisid saalis, ei hääletanud üldse. Seda pole protokollist näha, aga kui te võrdlete hääletamise arve, siis teie ka näete seda.

Milles see praktika seisneb? Miks teie erapooletuks jäite, miks osad saadikuid otsustasid üldse hääletamata jätta?

Küsimus on selles, et sellise mõiste nagu „terrorism“ kasutamine on segadusse ajav. Resolutsiooni pealkirjas oli „riik, mis sponsseerib terrorismi“, „Recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism“. Enne seda Riigikogu, Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja NATO Parlamentaarne Assamblee võtsid vastu resolutsioone, mis kuulutasid Venemaa režiimi terroristlikuks. Kui räägime terrorismi sponsoritest, siis räägime Ameerika juriidilisest mõistest. Neil eksisteerib vastav seadusandlus, ja juhul, kui USA kuulutaks Venemaad terrorismi toetavaks riigiks, järgneksid Ameerika poolt ka konkreetsed sammud.

Meie puhul sellele ei järgne mitte midagi. Resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni üles töötada välja mingisuguse raamistiku, kuidas sellistel juhtudel käituda. Minu ja teiste kolleegide arvamusel peab see olema vastupidi: enne töötame välja raamistiku, ja igale resolutsioonile peaksid järgnema mingid sammud. Meie puhul ei juhtu edasi midagi. Mis on minu arvates natuke kummaline.

Kui oleksid väga konkreetsed sammud Euroopa Parlamendi saadikute ette lauale pandud, siis võib-olla Teie oleksite hääletanud isegi poolt?

Kordan veel kord: ma mõistan üheselt hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Olen seda meelt ja nõus nendega, kes väidavad, et Venemaa saadab korda Ukrainas sõjakuritegusid. Millega ma ei ole nõus on see, et hakkame kuidagi pisendama sõjakuritegusid, nimetades neid terrorismiks. Need on väga erinevad asjad. Je tegelikult mul on kahju, et „roheliste“ fraktsiooni poolt sisse pandud väga mõistlikud muudatused ja ettepanekud ei leidnud saalis toetust. „Rohelised“ just mõistsid hukka sõjakuriteod, mis Venemaa on teostanud, ja pakkusid, et Venemaa oleks nimetatud riigiks, mis kasutab terroristlikke meetodeid. Meie aga justkui sisenesime Ameerika õigusruumi ilma selleta, et meil oleks selleks mingi alus Euroopa seadusandluses.

Ma isegi ei kujuta ette, mis see avaldus muutub. Ma ei arva, et mõni rakett vähem hakkab Ukrainasse sellepärast sadama või Venemaa muudab oma plaane agressiooni suhtes. Kuidas tundub teinekord, kas Strasbourgis ja Brüsselis on niisugune mulje jäänud, et taolisi avaldusi vorbitakse hästi palju iseäranis nagu meilgi siin valimisteel – ja jäädakse kõrvale ka just nimetatud põhjustel, et selle tõttu silma paista oma valijatel?

Täna me hääletame, ja usun, et üksmeelselt, selle üle, et Ukraina saaks kiiremas korras järjekordse finantsilise abi, 18 mlrd, mis läheb teele piltlikult öeldes homme. Siin valitseb täielikult üksmeel. Aga jah, eile vaidlesime kolleegidega hilisõhtuni: võtsime vastu resolutsiooni, samal ajal pommitati Kiievit, et – mida see muudab? Valijatele see resolutsioon kathlemata meeldib, aga sisuliselt see ei muuda mitte midagi.

Seda enam, et selles resolutsioonis, mida ma ei toetanud, kutsusime üles kehtestada sanktsioonid Vene teemantidele. Teame hästi, et Belgia rääkis endale välja selle erandi, nad kauplevad edaspidigi Venemaaga, ostavad teemanteid, nende kaubavahetus Venemaaga kasvas sõja algusest 81%. Muidugi hääletavad Belgia saadikud selle „terrorismi“ eest, sest selle taga peitubki nende riigi kaubavahetus. „Meie mõistame hukka“ ju. Aga teise käega ostate teemanteid ja toetate sedasama režiimi. See on, ma leian, puhas poliitiline silmakirjalikkus.

Euroopa Parlamendis on uue hoo sisse saanud Euroopa laienemise teema. Mis on see uus laienemisstrateegia, millest Parlamendis räägitakse? Mida tähendab see, et uute kandidaatide puhul võiks Euroopa Liit loobuda ühehäälsuse nõudest?

See on päris suur muudatus ja see saab Parlamendist läbi minna, aga kindlasti see ei lähe läbi Nõukogus. Meil on ju kolm seadusandjat: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu. Ja Euroopa Nõukogu on just see koht, kus meie kõige ambitsioonikamad ideed ei lähe läbi. Aga ma ei kujuta ette, kuidas me võtame kedagi vastu, kui on kaks-kolm liikmesriiki selle laienemise vastu.

Meil on niigi siin paras supp, meil on tohutu sotsiaalne ebavõrdsus tänu just viimastele laienemistele. Kui meie tulime aastal 2004, see oli paras pauk, sest olime palju vaesemad, meil on teistsugune arusaam demokraatiast jne. Hiljem tulid sisse Balkani riigid, Rumeenia, Bulgaaria, kelle puhul on tänaseni teatud sensitiivsed kohad. Laienemine peab olema väga konsensuslik.

Parlamendi ambitsioon on arusaadav, sest Parlamendi saadikud tahavad luua mingi perspektiivi, ja seda ma toetan. Aga kui minna praktiliseks, peavad olema selged kriteeriumid paigas, neid tuleb täita, peame otsima konsensust. Mis teeb meid aeglaseks, aga siis kogu asi areneb ju sujuvamalt.

Ma ei tea, mida Teie Euroopa Parlamendis üldse arutate, sest teoreetiliselt võimalikud kandidaatriigid on Ukraina, kes on sõjas, Serbia, kus ei ole kõik asjad korras, Moldova ka. Grusiinid ise on öelnud, et, ahh, võib-olla jah...

Tõsi, Gruusias üksmeelt ei ole, aga meelestatus on väga euroopameelne. Meie arutleme, sest oleme see koht, kus kujundatakse poliitiliseid seisukohti. Aga mis määral need seisukohad võetakse arvesse, kui läheb asjaks, on teine asi.

Aga Serbia?

Serbias on, nagu saan aru, tugev Hiina mõju ja tugev Venemaa mõju. On loogiline, et Euroopa Liit üritab neid enda poole meelitada. Ma seda toetaksin. Kui vaatame geograafiliselt, siis Balkani katel pole kõige rahulikum koht Euroopas, ja mida varem jõuame olukorrani, kus oleme üksmeelne ja sama vihmavarju all, seda parem. Aga selge, et see ei juhtu homme.