David Borrelli kritiseeris Yana Toomi fraktsiooni juhti Europarlamendis ja rääkis, kuidas Euroopa Liitu muuta

01/02/2017

Nn euroskeptikute enam-vähem edukad algatused raputavad aeg-ajalt Euroopa ühendust. Üks selline õrritaja Euroopas üldiselt ja Euroopa Parlamendis (EP)  eriti on Itaalia saadik David Borrelli. Temalt võetud intervjuus rääkis ta, miks selle fraktsiooni juht, kuhu kuulub ka Yana Toom, peaks erru minema, samuti üsna avameelselt avas euroskeptikute poliitilise elu nüansid, mis tavaliselt kaadrist välja jäävad.

Teatmekirjanduses võib leida infot selle kohta, et Itaalias olite IT-spetsialist, Treviso munitsipaalvolikogu liige, lõite oma firma, siis – mõttekaaslaste kohtumiste grupi Grilli Treviso, mis arenes Viie Tähe liikumiseks.  Miks suundusite poliitikasse?

Viie Tähi liikumise põhimõtteks on kodanike kaasamine poliitilisse ellu. Tegelikult me usume, et status quo muutmiseks on kodanike osalus eluliselt oluline. Põhjus, mis mind Viie Tähe liikumisse tõi, on see, et otsustasin tegutseda, mitte oodata, kuni keegi hakkab tegutsema minu eest.

Euroopa Parlamendi fraktsioon (grupp), kuhu te kuulute, on moodustatud EP eelmise koosseisu ajal 2009.aastal. Praegu kuulub sellesse, kui ma ei eksi, 46 saadikut, peaaegu kõik esindavad vägagi "ekstravagantseid" poliitilisi jõude. Näiteks 17 itaallast on Viie Tähe liikumise liikmed (üks asutajatest on  populaarne koomik Beppe Grillo), 20 britti on Ühendkuningriigi Sõltumatuse Partei liikmed (Suurbritannia Euroliidust  lahkumise tulihingelise toetaja Nigel Farage erakond), Rootsit esindavad fraktsioonis partei Rootsi Demokraadid esindajad (konservatiivid, võitlevad piiratud mitteeurooplaste migratsiooni eest Rootsi ning Rootsi traditsiooniliste väärtuste eest), Saksamaad - Alternatiivi Saksamaa jaoks (äärmiselt konservatiivne partei) liige. Kõiki neid jõude ühendab euroskeptitsism. Milles on teie ja teie mõttekaaslaste liikmelisuse mõte Europarlamendis, kui see vastab seisundile "hiired juustu vastu"?

Et mõista, kuidas me tegutseme, vajavad mõned küsimused selgitamist. Esiteks termin "euroskeptitsism". See mõiste on kohaldatav Viie Tähe liikumisele ainult eurointegratsiooni praeguse metodoloogia suhtes usaldamatuse mõttes.  Kahtlemata me usume Euroopa rahvaste koostöö vajadusse. Koostöö vajadusse, mis põhineb alternatiivsetel meetoditel (nende eesmärk on eurooplaste kõige teravamate vajaduste tunnustamine ja rahuldamine) ning läbipaistvuse ja subsidiaarsuse põhilistel põhimõttetel. Otsene demokraatia, mida rakendatakse  võttes arvesse neid põhimõtteid, on üks alternatiivseid meetodeid, koos mitte-vahendatud suhetega valijate ja nende esindajate vahel. Seega, meie toiminguid ei tohiks vaadelda kui populistlikku liikumist – see mõiste määratleb negatiivselt suhet valijate ja nende vahel, keda nad valivad. Viie Tähe liikumine pole kaugeltki populistlik!

Esialgu fraktsioon kandis nimetust "Euroopa vabaduse ja demokraatia eest". Seda täiendati ja nüüd see näeb välja selline - "Euroopa vabaduse ja otsese demokraatia eest" (EFDD). Miks oli see täiendus nii oluline? Ja arvestades, et otsene demokraatia on see, kui olulised otsused algatatakse, võetakse vastu ja rakendatakse vahetult kodanike poolt, kuidas kujutate seda ette maailmas, kus valitseb esindusdemokraatia?

See täiendus oli nii oluline seepärast, et tahame elada demokraatias, mis väärib usaldust ja kus otsused võetakse vastu läbipaistvalt, arvestades kodanike reaalse tahteavaldusega. Viie Tähe liikumine on noor poliitiline liikumine, mis asutati 2009. aastal ning mis on suunatud otsese demokraatia kehtestamisele. Tänu taolisele revolutsioonilisele lähenemisele demokraatiale liikumine suutis koguda esimestel riiklikel valimistel, kus osales, 25% (sai valitud 163 parlamendi saadikut), 21% - esimestel eurovalimistel (17 eurosaadikut) ning anda Itaaliale kümneid linnapeasid ja sadu linnanõukogude liikmeid. Tänu otsesele demokraatiale, kodanike võitlusele õiglasema ühiskonna, püsiva majandusarengu ja neid rahuldava sotsiaalse keskkonna eest Viie Tähe liikumine sai elu sisse.

Miks sel juhul Viie Tähe liikumine otsustas euroskeptikute EFDD-fraktsioonist lahkuda ning ühineda eurooptimistide ALDE-fraktsiooniga? See teie kavatsus tekitas palju kära ka Eestis.   

Sündmused Euroopas, nt brexit, panid meid EFDD-grupi sisu ümberhindama. Euroliidust lahkumise kampaanias edu saavutades Ühendkuningriigi Sõltumatuse Partei (UKIP) saavutas oma poliitilise eesmärgi – Euroliidust lahkumise. Farage juba keeldus oma partei juhtimisest ning järgmises Euroopa Parlamendi koosseisus UKIPi saadikuid enam ei ole. Seni aga keskenduvad briti kolleegid üksnes küsimustel, mis puudutavad Ühendkuningriigi poliitilist tulevikku.

Nagu alati, mandaadi kehtivuse teises pooles on parteidel võimalus uusi kokkuleppeid saavutada. Nagu kõik teised, uurisime ka meie uusi võimalusi fraktsioonides, kes tegid huvitavaid ettepanekuid. Ainukestena olid dialoogiks valmis ALDE saadikud. (Püüdsime alustada dialoogi Rohelistega, kuid nad keeldusid meiega lääbirääkimiste laua taga istumast, kuna arvasid, et Viie Tähe liikumise esindajad rikkuvad nende grupis sisemist balansi.)

ALDE-fraktsioon keeldus kasutamast võimalust ühinemiseks. Kuidas kommenteerite?   

Kokkulepped ei olnud aktsepteeritud. ALDEs on ilmne poliitilise esindatuse probleem liidri ja grupi vahel. Läbirääkimised kestsid nädalaid ning ALDE esimees (Guy Verhofstadt. - Aut.) polnud kordagi meid informeerinud mingisugustest probleemidest, mis oleksid võinud kokkuleppete läbikukkumise kaasa tuua. Sestap ALDE esimees kas ei tea, mis fraktsioonis toimub, või siis tema poliitilisel sõnal pole kaalu. Mõlemad stsenaariumid eeldavad ainult ühte väärikat toimingut tema poolt – erru minemist.

Kuna esialgu kõik jääb endiseks, kas teie peamine missioon on EL lõhkumine seestpoolt? Te ju juhite fraktsiooni koos Farage`ga. Brexit on ka teie liikumise teene?  

Ei, Viie Tähe liikumise eesmärk seisneb milles iganes, ainult mitte Euroopa Liidu alustalade õõnestamises. Küll aga me tahame ELi seestpoolt muuta. Brexit oli Suurbritannia kodanike võimalus hääletada ja oma saatuse üle otsustada. See on asi, mida palju aastaid minu riigi kodanikel ei lubata. Neljas valitsus järjest astub Itaalias ametisse elektoraadi hääletuseta. Sellest hoolimata mitte meie ei pea otsustama fundamentaalse valiku üle, mille tegid kodanikud selles riigis, millist see valik mõjutab (nagu Suurbritannia ja brexit). Suhtume lugupidamisega konkreetse rahva suveräänsetesse otsustesse, kuid UKIPi rahvuslikud eesmärgid pole meie eesmärgid. Ühised eesmärgid on meil üksnes Euroopa ja rahvusvahelisel tasemel.

Missuguseid teie fraktsiooni algatusi Euroopa Parlamendis iseloomustaksite kui kõige erksamaid? Kas teie algatused saavutavad Europarlamendi heakskiitu kergesti?  

Me toetame erinevaid poliitilisi algatusi, mis kuuluvad erinevatesse poliitilistesse programmidesse. Nende algatuste ühine liin on võitlus valitsevate gruppidega, mis kannavad silmaklappe, võimuinstituutide läbipaistvuse tõstmine ning kodanikele neid vahetult mõjutavate otsuste eest vastutuse asetamine. Näiteks tahaksin mainida, et me astusime Hiina turumajanduseks tunnistamise vastu. Tänu meie tegevusele osutusid võimalikeks ühiskondlikud kuulamised, kuhu kaasati kodanike ja väikeettevõtjaid. Need kuulamised andsid kasulikumad tulemused, kui Euroopa Komisjoni poolt algatatud avalikud konsultatsioonid.

Millega võib seletada, et Europarlamendis saavad toetuse sellised resolutsioonid nagu see, mille poolt enamus hääletas 23.novembril: kolmandate poolte – seejuures peamiseks on nimetatud Venemaa -  propagandale vastupanu osutamise resolutsioon? Teie hääletasite selle vastu. Miks?

Hääletasime vastu, sest Venemaa on majanduspartner ja liitlane sõjas terrorismiga, Venemaa pole vaenlane. Viie Tähe liikumine pooldab viivitamatut venemaavastaste sanktsioonide tühistamist. Meie väike- ja keskettevõtjad kaotavad miljardeid eurosid, mille tagajärjel Itaalia kaotab tuhandeid töökohti. Veelgi enam, selliseid kulunud teemasid nagu kolmandate poolte propaganda kasutatakse, et süüdistada üksnes Venemaad.

Kas olete kellegiga Eesti eurosaadikutest tuttav? Millega paistavad Euroopa Parlamendis silma Baltimaad?

Olen väga rõõmus, et tunnen Yana Toomi isiklikult, et olen tema tegemistega kursis. Tunnen ka Indrek Tarandit.

See fakt, et Balti riigid astusid Euroopa Liitu, on kahtlemata tähtis sündmus, mida me kõik peame toetama ja edasisele arengule kaasa aitama. Omalt poolt töötame aktiivselt selle kallal, et need riigid saaksid tähtsatele programmidele ligipääsu, sellistele nagu Horizon 2020, mis praegu annab Balti riikidele taolistele vahenditele piiratud ligipääsu.

Saksamaa president ütles, et integratsioon Euroliidu raames peaks olema peatatud. Missugusena näete Euroopa lähitulevikku teie? Kuivõrd see võib Europarlamendist sõltuda?

Rääkida hingetõmbamisest poliitikas on ohtlik, maailm ei hakka sind ootama. Majandus ei puhka, nagu ka globaliseerumine, vaesuse kasv või immigratsiooni probleemid. Tähtsam on rääkida tegutsemisest nö inimestega üheskoos. Peame alustama lihtsast kontseptsioonist: meie tulevik peab formeeruma nende inimeste vajaduste ja elurütmi alusel.

Intervjueeris Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik