Avameelne vestlus Ida-Virumaa ametiühingute esindajatega

02/04/2024

1. aprillil Narvas toimus Euroopa liikme Jana Toomi (Keskerakond) sisutihe ja konstruktiivne kohtumine Ida-Virumaa ametiühingute aktivistidega.

Nad arutasid poliitikuga ametiühingute õiguste ja kollektiivlepingute probleeme, õpetajate vallandamist seoses koolide eesti õppekeelele üleminekuga, seadusmuudatuste esitamise võimalusi, Eesti suhtumist Euroopa miinimumpalga ja süütuse presumptsiooni direktiividesse.

Koosolekul osalejad märkisid ära Eesti seadusandluse eripära, mis piirab ametiühinguid protestitegevuses võimude vastu, võimaldades neil protestida vaid tööandjate vastu. „Jah, erinevalt näiteks Belgiast suhtub Eesti protesti väga tundlikult,“ nõustus Jana Toom. „Kuid  nüüd on ametiühingutel võimalus aktiivsemaks muutuda, kuna valitsusel on oluline Euroopa silmis hea välja näha."

Koosolekul fikseeriti viis punkti, mille kohta Jana Toom ja tema büroo koostavad taotlusi ja küsivad lisateavet.

Üritust toetas Euroopa Parlamendi fraktsioon Renew Europe.