Valmistume kriisideks

20/05/2022

Kas EL suudab pääseda eelseisvatest kriisidest, mis on seotud Venemaa sõjaga Ukraina vastu?

Toidumoon. EL-i riikide arenguministrid arutavad täna Brüsselis ilmnevat toidukriisi, mis on tingitud sellest, et Venemaa blokeerib Ukraina sadamaid ning takistab teravilja ja õli eksporti, põletab ja mineerib põlde ning Ukrainas on seoses sõjaga töökäte ja väetiste puudus. Eeldatavasti saab Ukraina sel aastal poole vähem saaki kui varem ja pole fakt, et seda saab välismaale eksportida. Samal ajal sõltuvad paljud Lähis-Ida ja Aafrika riigid Ukraina (ja Venemaa) teraviljast, eriti Egiptus, maailma suurim nisu importija, sõltub teraviljatarnetest 70% ja neist 55% on Ukraina ja Venemaa vili. Näljahäda toob kaasa rände EL-i, mis on vähem sõltuv teravilja impordist; paljud arvavad, et just migratsioonilainele Venemaa loodabki. Arutlusele tulevad kaks probleemi lahendust: vilja eksport Ukrainast raudteed mööda EL-i kaudu ning EL-i abi nälgivatele riikidele.

Gaasihoidlad. Uue Euroopa seaduse kohaselt peavad maa-alused gaasihoidlad olema täidetud vähemalt 80% ulatuses enne talve 2022/23 ja 90% enne talve 2023/24. Erandiks on suurte gaasihoidlatega riigid, kus tekib kohustus hoida 35% oma aastasest gaasitarbimisest. Hoidlateta riigid saavad teistes EL-i riikides gaasile juurdepääsu 15% ulatuses nende aastatarbimisest.

Foto: Ron Cogswell / Flickr (CC BY 2.0)