Kuidas aidata vaeseid eurooplasi?

19/05/2022

Kas Euroopa Parlamendi resolutsioonist saab esimene samm sotsiaaltoetuste programmi suunas?

Sõja tagajärjed. Euroopa Parlament hääletab täna resolutsiooni üle Ukraina sõja majanduslike ja sotsiaalsete mõjude kohta. Kõrge inflatsioon, energiahindade kasv ja pikaajaline sanktsioonide plaan avaldavad kõige hullemat mõju vaestele, seetõttu peab EL mitmete saadikute sõnul seda lööki eurooplastele pehmendama. Euroopa Parlamendi üks ettepanekuid on kehtestada ootamatu kasumi maks ja finantstehingute maks ning saadud tulult katta hüvitised vaestele. Teine ettepanek on pikendada pandeemia ajal kehtinud leevendust, mis võimaldas kasutada Euroopa eelarveraha sotsiaaltoetustena.

Nafta probleem. Ursula von der Leyen teeb ettepaneku kulutada REPowerEU energiafondidest umbes 2 miljardit eurot (kokku 300 miljardit eurot) naftataristule, et Ida-Euroopa riigid nagu Ungari ei saaks enam Venemaa naftast sõltuda. Kuid on probleem: REPowerEU vahendid on enamasti kasutamata laenud Euroopa Taastamisfondist ja Ungaril pole õigusriigi probleemide tõttu õigust neid kasutada. On veel üks probleem: REPowerEU fondide jääk on CO2 heitkoguste lisakvootide müügist saadav tulu. See, et Euroopa Komisjon kavatseb rahastada energeetikat, lubades EL-i ettevõtetel paisata rohkem kliimakahjulikke gaase, teeb murelikuks mitmed riigid, sealhulgas Saksamaa.

Uus müür? Brüsseli ajalehe Politico andmeil arutab Euroopa Komisjon aktiivselt rändeplaani aastateks 2021-2027, sealhulgas Kreeka viimast ettepanekut, millega tahetakse EL-i rahaga ehitada Türgi piirile 28 km pikkune müür. Sügisel küsis piirimüüride jaoks raha 12 EL-i riiki, peamiselt Ida-Euroopast (Kreeka nende hulgas ei olnud); siis Ursula von der Leyen lükkas selle taotluse kategooriliselt tagasi ja Euroopa Ülemkogu juht Charles Michel vastupidiselt ütles, et ei näe mingeid õiguslikke takistusi. Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson kohtub täna Kreeka rändeministriga, et arutada müüriküsimust.

Foto: European Parliament / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)