Miljonid põgenikud

23/03/2022

Kuidas aitab Euroopa Komisjon Ukraina põgenikke? Kaua me Vene gaasi ostame?

Abi põgenikele. Euroopa Komisjoni volinikud kiidavad täna heaks uue abipaketi Ukraina põgenikele (neid on juba umbes 3,5 miljonit), et hõlbustada nende juurdepääsu haridusele, tervishoiule, töökohtadele ja transpordile – kõigele sellele on pagulastel ELi direktiivi kohaselt õigus. Lapsed – neid on põgenike hulgas üle poole – saavad juurdepääsu Euroopa lastegarantii programmile (European Child Guarantee). Käivitatakse põgenikest patsientide programm nende ümberpaigutamiseks EL-i haiglate vahel.

Energeetika. EL-i riikide saadikud Brüsselis arutavad, mida teha Venemaa nafta ja gaasiga. Brüsseli ajalehe Politico hinnangul on tunda vastuolu: ühelt poolt on EL-il vaja gaasihoidlad võimalikult kiiresti täita, mis tähendab lähitulevikus nõudluse kasvu Venemaa gaasi järele, teisalt Euroopa kavatseb endiselt Venemaa Föderatsiooni gaasist loobuda - ja samuti nii kiiresti kui võimalik. Lisaks soovivad EL-i riigid osta gaasi kõik koos. Saksamaale ja Hollandile ei meeldi ettepanek kehtestada gaasihindadele lagi, kuid, märgib Politico, see asjaolu, et Saksamaa on nõus seda küsimust arutama, näitab tema kalduvust kompromissidele.

Euroeelarve. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku suurendada EL-i 2022. aasta eelarvet tänavuse eelarvega võrreldes ligi 5%, Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon on aga nii suure arvu vastu.

Foto: Міністерство внутрішніх справ України / Wikipedia Commons (CC BY 4.0)