Kui homme on sõda

16/03/2022

Mida saavad EL ja NATO teha Kolmanda maailmasõja ärahoidmiseks?

EL-i laienemine. 60-liikmeline Euroopa Parlamendi saadikurühm eesotsas Riho Terrasega kutsub Euroopa Komisjoni üles tegema kõik endast oleneva, et anda Ukrainale EL-i kandidaatriigi staatus.

NATO. NATO riikide kaitseministrid kohtuvad täna Brüsselis, et arutada situatsiooni, mis võib viia maailmasõjani. Muu hulgas tulistab Ukrainasse tunginud Venemaa juba konvoid relvadega, mida tarnitakse ukrainlastele NATO idapiiride kaudu, ja NATO õhuruumi lendavad Vene droonid. Mitmed NATO liikmed soovivad aidata Ukrainat ka edaspidi (muu hulgas kutsus Poola üles saatma Ukrainasse NATO või ÜRO rahuvalvekontingendi), kuid allianss ei taha sõjasse sekkuda.

Venemaa lahkus Euroopa Nõukogust. Ta tegi seda ise enne, kui ENPA peaaegu ühehäälselt hääletas ta Euroopa inimõiguste konventsiooni järgimise jaoks asutatud organisatsioonist väljaheitmise poolt.

Foto: NATO / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)