Vene gaas, hüvasti?

08/03/2022

Mida toovad meile Vene gaasist sõltuvuse vähenemine ja Ukraina pagulased?

Rahvusvaheline naistepäev. Euroopa Komisjoni volinikud Věra Jourová ja Helena Dalli tähistavad 8. märtsi Euroopa Komisjoni õigusaktide väljakuulutamisega, need sunnivad kõiki EL-i liikmesriike tunnistama vastastikuse mõistmiseta seksi vägistamiseks, samuti kriminaliseerima naiste ümberlõikamise, võrguahistamise, ahistamise ja alasti kehapiltide veebis postitamise ilma nõusolekuta. Kõik need meetmed on mõeldud naiste elu turvalisemaks muutmiseks. Mitmed EL-i riigid, sealhulgas Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Leedu ja Läti, ei ole veel alla kirjutanud Istanbuli naiste õiguste kaitse konventsioonile.

Euroopa gaas. EL kavatseb aasta lõpuks vähendada oma sõltuvust Venemaa gaasist kahe kolmandiku võrra. Muuhulgas kirjutab Brüsseli ajaleht Politico, et Euroopa Komisjon soovitab energeetikafirmade kasumid tugevalt maksustada ja kulutada need vahendid gaasi ümberorienteerimisele. Elektrihinna määrab EL-is kõige kallim kasutatav ressurss, gaas, kuid gaas moodustab väikese protsendi kõigist energiaks muudetavatest ressurssidest ning energiaettevõtted on vahepeal väga rikkaks saanud. Venemaa ametiisikud ähvardavad gaasijuhtme Nord Stream 1 kaudu gaasi sulgeda.

Pagulaskriis. Ukrainast põgenes sõja eest üle 1,73 miljoni inimese (see on viimane kahe päeva tagune ÜRO hinnang). Euroopa Komisjoni volinik Ylva Johansson tegi ettepaneku suurendada pagulasabiprogrammide rahastamist.

Foto: LLs / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)