Rahumeelne gaas ja rahumeelne aatom

03/01/2022

Kas EL toetab tuumaelektrijaamu? Miks algas Prantsusmaa eesistumine EL-is skandaaliga?

Sel ajal Brüsselis. Vahetult enne aastavahetust saatis Euroopa Komisjon liikmesriikidele kauaoodatud taksonoomia eelnõu ehk energiaallikate klassifikatsiooni: milliseid neist saab nimetada "roheliseks" ja pretendeerivad rahastamisele ning milliseid mitte. Muu hulgas tehakse ettepanek pidada roheliseks investeeringuid tuumaenergiasse ja gaasi, kuna need "hõlbustavad tulevikus üleminekut peamiselt taastuvatele energiaallikatele" (seal on ka tingimus: gaas ja rahumeelne aatom ei tohiks tekitada "olulist kahju" keskkonnale). Mitmed EL-i riigid, muu seas Austria ja Taani, on selle lähenemisviisi vastu. 12. jaanuariks saadab Euroopa Ülemkogu energeetika ekspertrühm oma vastuse Euroopa Komisjonile, misjärel saadetakse eelnõu Euroopa Parlamenti.

Prantsusmaa on eesistuja! 1. jaanuaril valgustati Eiffeli torn EL-i lipuvärvidega – Prantsusmaa pooleaastase Euroopa Liidus eesistumise alguse auks. Marine Le Pen ja teised parempoolsed on seda tegu juba provokatsiooniks nimetanud, sest lipp pidi loomulikult olema Prantsusmaa, mitte Euroopa oma. Pühapäeval tuled eemaldati  - öeldakse, et nii oligi planeeritud. 

Foto: Vlada11 / Pixabay (Licence)