Brüsseli raske tee

23/12/2021

Miks ei võetud vastu sotsiaaltagatiste kokkulepet? Mida Brüsselilt hiljem oodata?

Surnult sündinud kokkulepe. EL-i elanikele kõikjasi sotsiaalseid tagatisi töötuse puhul (esialgu) ei tule. Kolmapäeval Euroopa Liidu saadikute kohtumisel projekt kvalifitseeritud häälteenamust ei saanud: poolt hääletas 13 riiki, vastu üheksa (sh Austria, Soome, Holland), viis riiki jäi erapooletuks (sh Saksamaa).  Brüsseli ajaleht Politico kirjutab: põhjus on selles, et praegune EL-i president Sloveenia on ületanud liikmesriikide poolt talle antud mandaadi Euroopa Parlamendiga kokkuleppele jõudmiseks. Nüüd langeb vastutus uue leppe eest Prantsusmaale – temast saab 1. jaanuaril EL-i eesistuja. 

Poola toimik. Euroopa Komisjon algatas Poola vastu menetluse seoses Euroopa seaduste rikkumisega, kuna Poola põhiseaduslik kohus võttis hiljuti vastu kaks otsust, millega vaidlustatakse EL-i seaduste ülimuslikkust siseriiklike seaduste suhtes. Muuhulgas seab Euroopa Komisjon kahtluse alla Poola kohtu "sõltumatuse ja erapooletuse".

Foto: European Parliament / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)