Miljon eurot päevas

28/10/2021

Euroopa Kohus karistas Poolat enneolematu trahviga.

Kohtulöök. Euroopa Kohus määras Poolale rekordilise trahvi – 1 miljon eurot iga päeva eest seni, kuni riik rikub jätkuvalt õigusriigi põhimõtteid ja kitsendab oma kohtunike sõltumatust. Kohus märkis oma otsuses, et trahvib Varssavit, „vältimaks tõsist ja korvamatut kahju Euroopa Liidu õiguskorrale ja väärtustele, millele Euroopa Liit tugineb“. Poolal on valida: kas tunnustada otsust ja taastada kohtusüsteemi sõltumatus või mitte, viidates oma põhiseaduskohtu otsusele, mis hiljuti sätestas, et Poola ei ole kohustatud Euroopa Kohtu otsuseid täitma. Sel juhul on skandaal garanteeritud, kuid riigilt nõutakse trahv sisse niikuinii: Euroopa Komisjon arvab selle lihtsalt Poolale väljamaksmisele kuuluvatest maksetest maha.

Väike edu. Euroopa Liidu soolise tasakaalustamatuse indeks, mis mõõdab meeste ja naiste võrdõiguslikkust, on aastaga paranenud tühise 0,6% võrra.

Foto: Gwenael Piaser / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)