Ühtne Euroopa

08/09/2021

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorras uued liidud ja vääratanute karistamine.

Poolat trahvides. Teisipäeval otsustas Euroopa Komisjon trahvida Poolat selle eest, et riik ei nõustunud Euroopa Kohtu otsusega, ei saatnud laiali kohtunikke karistavat organi ega taastanud seega Poola kohtute sõltumatust. Euroopa volinikud rõhutavad: see on täiesti erandlik meede. Otsuse langetamist Brüssel lükkas terve suve edasi, lootes, et Poola tuleb mõistusele. Seda ei juhtunud. Brüsselil on ka teisi survestamismeetodeid - näiteks ei kiidetud heaks pandeemiajärgset Poola taastamiskava, ajutiselt keelates riigile lisaraha eraldamast. Varssavi seisukohast üritab Brüssel kontrollida riiklikku kohtusüsteemi, rikkudes nende sõltumatuse põhimõtet, mida väidetavalt kaitseb. Kas Varssavi teeb kompromissi, pole veel selge.

Kaitseliit. Nädala lõpus soovivad Euroopa Parlamendi fraktsiooni Renew Europe saadikud allkirjastada Pariisi deklaratsiooni, milles kutsuvad üles Euroopa-meelseid fraktsioone koalitsiooni moodustama. Brüsseli ajalehe Politico andmetel aga aeglustavad protsessi Põhjamaad: nad on üleskutse luua Euroopa Kaitseliit vastu, sisuliselt tähendaks selline liit EL-i armeed, mis oleks sõltumatu NATO-st ja järelikult USA-st.

Julgeolekuliit. Läheb Pariisi, et kohtuda Macroniga, ka Armin Laschet - Merkeli partei CDU Saksamaa kantsleri kandidaat. Eelõhtul kutsus Laschet ajalehes Handelsblatt üles looma "Euroopa FBI" ja "julgeolekuliidu", kusjuures algatusvõimet üles näitama peaksid Saksamaa ja Prantsusmaa.

Foto: Deutsche Welle / Flickr (CC BY-NC 2.0)