Ajutisest kaitsest

31/08/2021

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorras migratsioon.

Illegaalne või ebaregulaarne? Brüsseli ajalehe Politico andmetel peavad EL-i siseministrid võtma täna vastu Afganistani teemalise resolutsiooni, milles mitmel korral kasutatakse väljendit „ebaseaduslik migratsioon”. Mõned diplomaadid soovitasid asendada see "ebaregulaarsega", nagu soovitab ka Euroopa Komisjon (sest "ebaseaduslik" assotsieerub kuritegevusega, mida ei tohiks olla). Ajaleht aga kirjutab, et see lahing näib olevat kaotatud – EL-i riigid migratsiooni ei soovi.

Meil on ka selline seadus. Amnesty International nõuab EL-ilt kohaldada Afganistani migrantide suhtes Ajutise kaitse direktiivi (2001), mida siiamaani ei kasutatud ja mis lubab EL-il anda kaitset teatud pagulasrühmale - näiteks afgaanidele - ilma kõigi liikmesriikide nõusolekuta. Tõsi küll, selle direktiivi rakendamise võimalused on üsna väikesed.

Foto: UNESCO / Wikimedia (CC BY-SA 3.0)