Usalda, aga kontrolli!

02/06/2021

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorras Brüsseli kontroll.

Meile tuleb revident. Euroopa Komisjon soovitab tungivalt mitte sulgeda Schengeni riikide sisepiire - ühisturg on ohus - ja soovitab kehtestada kontrollisüsteemi: Euroopa ametnikud tavainimeste rollis ilmuvad ootamatult EL-i riikidesse ja kontrollivad, kuidas  vaba liikumise mehhanism toimib.

Meile tuleb revident - 2. Brüsselis jõuti kokkuleppele, et alates 2023. aastast peavad rahvusvahelised ettevõtted, kelle sissetulek ületab 750 miljonit eurot, esitama aruande, millistes EL-i riikides nad selle raha teenisid - ja kus nad täpselt maksavad makse.