Turistid, tulge tagasi!

21/05/2021

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorras tervishoid ja Hiina.

Terviseks. Virtuaalne ülemaailmne tervishoiualane tippkohtumine avatakse täna Itaalia peaministri ja Euroopa Komisjoni presidendi juhtimisel. See puudutab vaktsiinide tootmist ja võrdset jaotamist.

Vabadus reisijatele. Neljapäeval oli saavutatud põhimõtteline kokkuleppe Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu vahel dokumendi suhtes, mida nüüd nimetatakse "EL-i digitaalne Covidi sertifikaat". EL-i riigid peaksid hoiduma täiendavatest piirangutest tunnistuste omanike liikumisel ... "välja arvatud juhud, kui need piirangud on vajalikud ja proportsionaalsed" konkreetse riigi tervishoiu jaoks. Lisaks nõudsid parlamendiliikmed välja saja miljoni euro eraldamist tasuta koroona-testidele.

Hiina miinus investeeringud. Valdav enamus parlamendiliikmeid, 599 inimest, hääletasid eile EL-i ja Hiina vahelise investeerimislepingu väljatöötamise peatamise poolt.